2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sąskrydis vienijo kartas

Ingrida VĖGELYTĖ

Sąskrydžio dalyvių kolona

Rugpjūčio 2–3 dienomis Ariogaloje vyko 23-iasis Lietuvos tremtinių, politinių kalinių ir Laisvės kovų dalyvių sąskrydis „Su Lietuva širdy“.

Pirmoji sąskrydžio diena po kelių metų pertraukos vėl buvo skirta jaunimui. Joje dalyvavo čia stovyklavę jaunieji šauliai, prie jų prisijungė Lietuvos skautų sąjungos bei Lietuvos jūrų skautijos nariai. Jaunimui buvo surengtos sukarintos varžybos. Mergaitėms vyko paskaita „Vaisių ir daržovių meninio išpjaustymo pasiekimai pasaulyje ir Lietuvoje“, praktiniai mokymai bei užsiėmimai, kaip papuošti stalą vaisiais ir daržovėmis. Tuo metu berniukams ir vaikinams vyko praktiniai užsiėmimai „Savo rankomis“. Įkurtoje Partizanų stovykloje buvo ardomi ginklai, mokoma šifravimo. Skaityta paskaita apie partizanų kovas, surengta partizanų mūšio inscenizacija, organizuotas susitikimas prie laužo su buvusiais partizanais, ryšininkais, tremtiniais. Rugpjūčio 3 dieną, vykstant pagrindiniam renginiui, jaunieji šauliai ir skautai įsiliejo į sąskrydžio talkininkų gretas.


Atlanto nugalėtojų pagerbimo šventė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklinis akmuo Atlanto
nugalėtojams Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno oro uoste

Liepos 20-ąją Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse, pagerbti lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, kurie prieš 80 metų žuvo „Lituanica“ perskridę Atlantą. Ant jų kapų buvo padėta gėlių. Lakūnų amžinojo poilsio vietoje buvo išbertos kelios saujos žemės iš žūties vietos dabartinėje Lenkijoje. Tai padarė Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos nariai, atbėgę į Kauną tą atstumą, kurio lakūnams pritrūko prieš 80 metų.


Vagį sulaikiusiam klebonui įteikta angelo skulptūrėlė

Šiaulių rajono policijos komisariato
viršininkas Ričardas Šiumberevičius
Pakapės klebonui kun. Jonui Bagdonui
įteikia angelo skulptūrėlę

Rugpjūčio 5-ąją Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šiaulių rajono policijos komisariato viršininkas Ričardas Šiumberevičius Šiaulių rajono Pakapės klebonui kun. Jonui Bagdonui įteikė angelo skulptūrėlę, kuria apdovanojami visi Šiaulių krašto gyventojai, padėję atskleisti nusikaltimus.

Liepos pabaigoje klebonas sučiupo ir policijai perdavė vagį, pasikėsinusį apvogti klebonijos pastatą. Dvasininkas pasakojo, kad tą naktį žaibavo, todėl, kad neįvyktų nelaimė ir neužsidegtų elektroniniai varpai, įrengti zakristijoje, jis nusprendė išjungti centrinį bažnyčios elektros tiekimą. Pakeliui į bažnyčią klebonas išvydo išmėtytus daiktus ir išgirdo kažką kosėjant. Netrukus sode, po obelimi, jis pastebėjo vyrą, bandantį atidaryti dažų indelį, kurį galimai jis buvo paėmęs iš ūkinio parapijos pastato. Šalia iš ūkinio pastato išneštų daiktų buvo numesti žiebtuvėlis ir žvakė, kuriais tas vyras greičiausiai pasišvietė įsibrovęs į pastatą.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija