2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Atlanto nugalėtojų pagerbimo šventė

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklinis akmuo Atlanto
nugalėtojams Kauno Stepono Dariaus
ir Stasio Girėno oro uoste

Vladas Kensgaila pro savo
sukurtos „Lituanica“ langą stebi,
kaip žmonės apžiūrinėja jo darbą

Kairėje – svečiai iš Latvijos.
Dešinėje – dim. plk. Jonas Čeponis
ir dim. mjr. Vytautas Balsys

Tarp sąskrydžio dalyvių – Lietuvos
Vietinės rinktinės kariai

Liepos 20-ąją Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse, pagerbti lietuviai lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas, kurie prieš 80 metų žuvo „Lituanica“ perskridę Atlantą. Ant jų kapų buvo padėta gėlių. Lakūnų amžinojo poilsio vietoje buvo išbertos kelios saujos žemės iš žūties vietos dabartinėje Lenkijoje. Tai padarė Lietuvos bėgimo mėgėjų asociacijos nariai, atbėgę į Kauną tą atstumą, kurio lakūnams pritrūko prieš 80 metų.

Paskui istoriniame Stepono Dariaus ir Stasio Girėno oro uoste vyko Aviacijos šventė. Čia bene svarbiausias akcentas buvo paminklinio akmens atidengimas toje vietoje, kurioje 1933 metais laukta iš anapus Atlanto atskrendančių lakūnų. Prieš atidengiant akmenį jis buvo apgaubtas didžiule trispalve, kuri lėtai pakilo į dangų. Virš susirinkusiųjų praskrido „Lituanicos“ kopija, kurią prieš 31 metus režisieriaus Raimundo Vabalo filmui „Skrydis per Atlantą“ iš rusiško lėktuvo JAK-12M sukūrė panevėžietis Vladas Kensgaila. Pastarąjį dešimtmetį ji stovėjo muziejuje ir reikėjo atlikti nemažai darbo, kad vėl pakiltų. Šįkart lėktuvo kūrėjas skrido su padėjėju Sigitu Noreika. Renginyje kalbėjo premjeras Algirdas Butkevičius, Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas ir Lietuvos aviacijos muziejaus Istorijos skyriaus vadovas Gytis Ramoška. Gražus oras leido tūkstančiams kauniečių pamatyti įvairių konstrukcijų lėktuvų, sraigtasparnių, netgi NATO naikintuvų skrydžius, bet daugiausiai dėmesio susilaukė V. Kensgailos „Lituanica“ – žmonės ją atidžiai apžiūrinėjo ir fotografavo. Vėliau atkurtoji „Lituanica“ skrido į kitas Lietuvos vietas, kur buvo minimas S. Dariaus ir S. Girėno skrydžio 80-metis. Oro uoste surengta aviacijos ir karinės technikos ekspozicija, Vytauto Didžiojo karo muziejaus kilnojamoji paroda, o renginį baigė grupės „Thundertale“ ir solistų koncertas.

Kitą dieną, sekmadienį, Ąžuolyne įvyko koncertas prie 1993 metais pastatyto ir šiemet atnaujinto bei sutvarkyto S. Dariaus ir S. Girėno paminklo. Istorinės Kauno Prezidentūros kiemelyje atidaryta fotoparoda, primenanti Atlanto nugalėtojų žygdarbį.

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija