2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Atlaidų metu prisimintas kunigas kraštietis

Pamaldų metu procesija
ėjo miestelio gatvėmis
Autorės nuotrauka

Liepos 21dieną Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčioje buvo švenčiami tituliniai atlaidai. Sumos šv. Mišias aukojo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. mgr. Miroslavas Anuškevičius, kartu meldėsi Pumpėnų kun. Davidson Coelho De Castro IVE ir Paįstrio klebonas, garbės kanauninkas Pranciškus Benediktas Tamulionis. Pamaldų metu procesija ėjo miestelio gatvėmis.

Po šv. Mišių buvo kraštiečių šventė. Šventinį susitikimą vedė kraštiečių asociacijos „Pumpėniečių viltys“ prezidentas Kęstutis Ignatavičius. Jis pristatė naują 13-tąjį laikraščio „Pumpėniečių viltys“ numerį.

Kultūros namuose buvo surengtos dvi – jubiliejinė Panevėžio menų mokyklos studijos „Paletė“ vadovo Vladislovo Vaišvilos (80 m.) ir studijos lankytojos Aldonos Naglienės – paveikslų parodos. Pumpėnų kultūros namų saviveiklininkai visus pakvietė kartu giedoti „Kraštiečių himną“ (ž. ir muz. J. Valašino).

Buvo minimas „Naujojo Testamento“ vertėjo, teologo, poeto, kalinio, kraštiečio kun. Česlovo Kavaliausko (1923–1997) gimimo 90-metis. Kunigas gimė Pumpėnuose, palaidotas Vievyje. Kun. Č. Kavaliauskas 1950 metais buvo suimtas, kalintas Norilsko, vėliau Magadano lageriuose, dalyvavo 1953 metų Norilsko sukilime, sukūrė jo himną. 1956 metais amnestuotas, grįžo į Lietuvą. Su didele pagarba apie kun. Č. Kavaliausko asmenybę kalbėjo Panevėžio apskrities G. Petkevičaitė-Bitės bibliotekos bibliotekininkė, kalbos, kultūros puoselėtoja Albina Saladūnaitė. Įtaigų jos žodį dar ryškiau įtvirtino Panevėžio dramos teatro aktoriaus Albino Kelerio skaitytas Česlovo Kavaliausko „Norilsko Vyčių himnas“, ištraukos iš kitų kunigo kūrinių. Buvo surengta kun. Č. Kavaliausko archyvinių fotografijų, jo kūrybos knygų paroda.

Po to pumpėniečių dramos kolektyvo vaidintojai parodė K. Čiplio-Vijūno spektaklį. „Maušos karčema“ (rež. A. Kurlinskienė). Tai buvo iš tiesų linksmas ir nuotaikingas vaidinimas.

Ona Striškienė

Pumpėnai, Pasvalio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija