2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Atmintis

Mirė aktorius Bronius Gražys

Eidamas 80-uosius metus šeštadienį mirė Klaipėdos dramos teatro aktorius Bronius Gražys. Jis gimė 1934 m. sausio 5 d. Nečionyse, Rokiškio apsk., 1956-aisiais baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, 1968 metais – Aukštuosius režisūros kursus Mažajame teatre Maskvoje. 1956–1962 metais vaidino Marijampolės dramos teatre. Nuo 1963-iųjų – Klaipėdos dramos teatro aktorius, nuo 1968-ųjų – ir režisierius. 1973–1991 metais dėstė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetuose, nuo 1992-ųjų – Klaipėdos universitete, nuo 1997-ųjų – ir Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijoje. Daugiau nei per 50 kūrybos metų B. Gražys sukūrė per 150 vaidmenų. Yra sukūręs ne vieną įsimintiną vaidmenį kino ir televizijos filmuose: Dariaus patėvis („Skrydis per Atlantą“), Acus („Šienapjūtė“), Profesorius („Valentina“). Didžiulis B. Gražio įnašas į Klaipėdos dramos teatro kūrybinį gyvenimą – jo režisuoti pastatymai, tarp kurių E. Raneto „Kriminalinis tango“, K. Binkio „Atžalynas“, J. Grušo „Barbora Radvilaitė“, R. Samulevičiaus „Nebylys“ (pagal Vaižgantą), J. B. Moljero „Tartiufas“, N. Saimono „Keistuoliai iš varjetė“, S. Maršako „Katės namai“ ir dar daug kitų. Visus 50 kūrybinės veiklos metų B. Gražys buvo aktyvus lietuvių rašytojų, poetų kūrinių propaguotojas (scenaristas, režisierius ir skaitovas). Ketvirtį amžiaus B. Gražys kūrė scenarijus, ruošė projektus ir režisavo Klaipėdoje Jūros, Dainų, Sporto, Rašytojų ir poetų, Medikų šventes, Tarptautinės teatro dienos renginius. Nuo 2001-ųjų B. Gražys – Klaipėdos universiteto docentas. Daugiau nei tris dešimtmečius dėstė vaidybos, režisūros ir grimo pagrindus choreografijos specialybės studentams, paruošė ir išleido „Grimo pagrindus“ – metodinę knygą aukštųjų mokyklų meno fakulteto studentams bei pedagogams. Dirbdamas su studentais yra sukūręs spektaklių. Aktorius yra ir kelių poezijos rinkinių autorius. Išleido knygas „Žvyrkeliai“, „Išskridę paukščiai“, „Rieda saulė vakarop“, „Spalvoti stikliukai“, „Delnai“, „Sonetai, portretai ir haiku“. B. Gražys buvo žinomas ir kaip tapytojas, dailės darbų kolekcionierius. Jis kuravo Klaipėdos ir Respublikos dailininkų darbų parodas, pats tapė, yra surengęs 38 tapybos, asambliažų bei koliažų autorines ir kolektyvines parodas Lietuvoje bei užsienyje. Daugiau nei 30 metų B. Gražys buvo Klaipėdos dramos teatro meno tarybos narys, Lietuvos teatro sąjungos prezidiumo narys, Klaipėdos miesto dramos sekcijos pirmininkas. Aktorius buvo Pirmojo Sąjūdžio suvažiavimo delegatas. Už nuopelnus nacionalinio teatro menui 1984 metais aktoriui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio artisto garbės vardas. 2007 metais B. Gražys apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ ir Sausio 13-osios atminimo medaliu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija