2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kėdainių dekanate

665 metų gimtadienį – vėliava ir herbas

PERNARAVA. Liepos 27-osios šeštadienį miestelis šventė 665 metų sukaktį. Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis Pernaravos Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje. Šv. Mišias aukojęs klebonas kun. Edvinas Rimavičius pašventino miestelio vėliavą ir herbą, palaimino visus susirinkusiuosius, svečius ir jų artimuosius.

Iškilmėse dalyvavo Seimo pirmininkas Vydas Gedvilas su žmona, rajono mero pavaduotoja Nijolė Naujokienė, žymūs iš Pernaravos krašto kilę žmonės – Aleksandro Stulginskio universiteto rektorius prof. Antanas Maziliauskas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras Kęstutis Rimkus ir kiti.

Pernaravos kraštas turtingas ne tik derlingų žemių, bet ir būrio Lietuvai nusipelniusių žmonių. Tai – pedagogė ir visuomenininkė Jadvyga Juškytė, Valstybės tarybos narys Jonas Jakimavičius, gydytojas Jonas Adomavičius, tenoras Vladas Česas, poetas, kun. Anupras Jasevičius. Jų atminimas buvo pagerbtas tylos minute.

Apie Pernaravos kraštą ir jo įdomią praeitį papasakojo Pernaravos pagrindinės mokyklos istorijos mokytojas Vytautas Vaidotas. Jis paminėjo, jog Pernarava yra senesnė negu Kėdainiai, šiemet minėsiantys 641 metų gimtadienį, vyresnė nei Krakės, Josvainiai ar Šėta. Sakoma, jog Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas Pernaravoje laikęs savo žirgus, kuriuos varėsi į Kauną, Vilnių bei Gardiną. Už tai, kad pervarydavo tuos žirgus, atsirado pirmasis miestelio pavadinimas – Pernuvara. Senieji pernaraviečiai dar ir dabar šį miestelį taip vadina. Šiandien Pernaravoje gyvena 250 žmonių, seniūnija suskirstyta į Langakių, Paaluonio, Pelutavos, Pernaravos seniūnaitijas.

Rajono savivaldybės vicemerė N. Naujokienė dėkojo už žmonių darbus, laukuose augančius javus, kad mūsų visų vaikai, giminės, savi, artimi žmonės gali sugrįžti į savo gimtinę ir pasidžiaugti šia diena. Kėdainių rajono savivaldybės dovaną N. Naujokienė įteikė istorijos mokytojui V. Vaidotui, istorijos ir lietuvybės puoselėtojui.

Seimo pirmininkas V. Gedvilas paminėjo, jog miestelis, puoselėjantis savo istoriją bei tradicijas, visuomet vertas pagarbos.

Šventėje savo kiemelius išradingai pristatė visos seniūnijos seniūnaitijos. Buvo apdovanoti sportinių žaidynių, skirtų miestelio jubiliejui, nugalėtojai. Seimo pirmininkas V. Gedvilas miestelio gimtadienio proga įteikė Padėkos raštus bei asmenines dovanėles seniūnui A. Gustui, direktorei A. Pacevičienei, Pernaravos parapijos zakristijonui K. Kulikauskui, seniūnaitei A. Kurtkuvienei, ūkininkei A. Barščiauskienei, mokytojai L. Andriulienei, už gražiausios sodybos puoselėjimą – ūkininkams J. ir H. Bitinams.

Padėkas jų nusipelniusiems pernaraviškiams įteikė Perrnaravos seniūnas A. Gustas. Susirinkusieji klausėsi vietos saviveiklininkų bei dainininkių V. Katunskytės bei jos dukters Monikos.

Kėdainių rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija