2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Alytaus dekanate

Mokyklos jubiliejus ir Oninės

PUNIA. Liepos 26 dieną čia vyko šviežios duonelės šventė – Oninės. Kartu paminėtas ir Punios mokyklos 500 metų jubiliejus. Renginiai prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje, kurias aukojo klebonas kun. Vytas Sabaliauskas.

Mokyklos jubiliejus paminėtas konferencija, į kurią visus pakvietė Punios mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė Laimutė Žūsinienė. Mokyklos jubiliejaus minėjime bei Oninių šventėje dalyvavo Alytaus rajono savivaldybės vadovai. Mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas ir savivaldybės tarybos sekretorius Simas Salickas pasveikino mokyklos bendruomenę su švente. Vicemeras pastebėjo, kad Punios parapijinės mokyklos veiklos pradžia XVI amžiuje buvo viena iš švietimo sistemos užuomazgų. Punios mokyklos bendruomenę pasveikino Seimo narys Raimundas Markauskas, Punsko valsčiaus viršaičio pavaduotojas Jonas Vaičiulis. Pranešimus skaitė direktorė L. Žūsinienė, buvęs mokytojas Petras Džervus ir buvęs mokinys, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos „LINPRA“ prezidentas Vaclovas Šleinotas. Meninę programą atliko Punios mokyklos-daugiafunkcio centro mokiniai ir Alytaus „Oranžinis“ choras. Po koncerto svečiai apžiūrėjo kraštotyros ekspoziciją ir Punios mokytojų leidinių parodą.

Šviežios duonelės – Oninių – šventė vyko šalia seniūnijos, kurią atidarė Alytaus rajono savivaldybės meras Algirdas Vrubliauskas. Jis džiaugėsi, kad Oninių šventė Punioje jau tapo tradicinė, pasveikino varduvininkes, įteikė joms dovanų. Šventės metu buvo pristatytas Alytaus rajono ir Birštono vietos veiklos grupių teritorinio bendradarbiavimo projektas „Panemunės dzūkų turizmo maršrutai“. Vykdant projektą įsigyta karieta, dviračiai ir šiaurietiško ėjimo lazdos. Šventėje vyko amatininkų mugė, meninę kompoziciją, pagarbinusią šviežią duonelę, atliko etnografinio kolektyvo „Levandra“ dalyviai, visus linksmino grupė „Jonis“, Rytis Cicinas ir Žilvinas Žvagulis.

Alytaus rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija