2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Panevėžio vyskupijoje

Biržų dekanate

Padėka už darbus

KVETKAI. Liepos 10 dieną, Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas aukojo šv. Mišias dėkodamas Biržų rajono savivaldybei bei darbus atlikusiai UAB „Vidista“ už bažnyčios pastato atnaujinimą. Po šv. Mišių pašventinta nauja šv. Stanislovo skulptūra, kuri buvo užkelta ant bažnyčios stogo.

Biržų rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Kvetkų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios avarinės būklės likvidavimas“. Projekto vertė – 669 tūkst. 166 Lt. 496 tūkst. 705 Lt projekto išlaidų finansuota Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtros ir valstybės lėšomis, 136 tūkst. 879 Lt – savivaldybės lėšomis. UAB „Vidista“, remontuodama Kvetkų bažnyčią, restauravo bažnyčios pamatus, pakeitė ir sutvirtino pažeistas bažnyčios sienų ir bokštų konstrukcijas, atnaujino apdailą, restauravo duris bei kryžių. Bažnyčioje įrengta žaibosauga, priešgaisrinė ir apsaugos signalizacijos.

Po šv. Mišių vyskupas J. Kauneckas ir Kvetkų klebonas kun. Virgilijus Liuima statybininkų bokšteliu kilo šventinti ant bažnyčios stogo pastatytos naujos šv. Stanislovo skulptūros. Ją iš ilgaamžio specialaus šamotinio molio pagal senąją medinę autentišką skulptūrą sukūrė panevėžietis skulptorius Audrius Gokas. Naujajai skulptūrai 3 tūkst. litų paaukojo parapijiečiai, o 2 tūkst. litų skyrė bažnyčios remonto darbus atlikusi įmonė.

Biržų rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija