2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežiaus socialinės įžvalgos lankantis Brazilijoje

Mindaugas BUIKA

Popiežius Pranciškus
su Brazilijos prezidente Dilma Rusef

Visuomeninio gyvenimo kontrastai

Tęsiant praėjusiame „XXI amžiaus“ numeryje pradėtą popiežiaus Pranciškaus pirmosios apaštalinės kelionės į Braziliją apžvalgą, norisi susitelkti į jo socialinio pobūdžio pastabas, išsakytas labai skirtingo pobūdžio susitikimuose – su šalies politiniu ir verslo elitu Rio de Žaneiro municipaliniame teatre bei apsilankius šio miesto varguomenės kvartale, Varginjos faveloje. Jie atspindi Bažnyčios susirūpinimą visuomeninio gyvenimo aktualijomis. Bažnyčios ir valstybės santykiai katalikiškose Lotynų Amerikos šalyse, kurias šiuo metu valdo kairiųjų partijos, nėra paprasti ne vien tik dėl įstatyminio kėsinimosi legalizuoti gyvybės naikinimą (abortus), žlugdyti tradicinės šeimos instituciją, įteisinant homoseksualų „santuokas“, bet ir dėl nesprendžiamų aštrių socialinės nelygybės problemų.


Žolinės iškilmės Romoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Lenkijoje ir Latvijoje

Popiežius Pranciškus Švenčiausiosios Mergelės Marijos Ėmimo į Dangų iškilmės šv. Mišias aukojo Kastelgandolfo miestelyje, aikštėje priešais Popiežių vasaros rūmus. Romoje pagrindinė Marijos kulto vieta yra pati seniausia Vakarų krikščionijoje Dievo Motinai dedikuota bažnyčia – Didžioji Švenčiausiosios Mergelės Marijos bazilika. Joje, Rytų krikščionių papročiu, kasmet švenčiama vadinamoji Mažoji Marijos Gavėnia. Kaip priešvelykinis Gavėnios liturginis laikotarpis ruošia Kristaus prisikėlimo iškilmei, taip Mažoji Marijos Gavėnia ruošia jos prikėlimo iš numirusių ir paėmimo su siela ir kūnu į Dangaus šlovę šventei. Mažoji Marijos Gavėnia trunka nuo rugpjūčio 1 iki 14 d. Šiemet ji buvo užbaigta trečiadienio vakarą pirmaisiais mišparais ir šv. Mišiomis.


Išlaisvinanti gyvenimo drausmė

Kun. Vytenis Vaškelis

Kai kartą Jėzų – didįjį gyvenimo piligrimą – kažkas paklausė: „Ar daug bus išgelbėtųjų (žr. Lk 13, 23), kurie pasieks savo aukščiausią egzistencijos tikslą?“, išgirdo Jo atsakymą: „Eikite tik pro ankštus vartus. Daug bus tokių, kurie eis, bet neįstengs“ (žr. Lk 13, 24). Išganytojas nori aiškiai pasakyti, kad galutinio išganymo dovana yra verta visų kiekvieno žmogaus gyvenimo pastangų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija