2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Įspūdingos iškilmės Telšiuose

Kan. teol. lic. Andriejus Sabaliauskas 

Evangelizacinis koncertas
Telšių miesto amfiteatre.
Centre – Popiežiaus legatas
kardinolas Peteris Erdas

Rugpjūčio 1 dieną Žemaičių Kalvarijoje tris dienas vykęs Telšių vyskupijos ketvirtasis Eucharistinis kongresas, skirtas Žemaičių krikšto 600 jubiliejui paminėti, persikėlė į Telšius – Telšių vyskupijos centrą ir Žemaitijos sostinę. Tą dieną 10 val. Telšių Katedroje iškilmingomis šv. Mišiomis pradėtas švęsti Eucharistinis kongresas ir tris paras trukusi Švč. Sakramento adoracija.


Kryžių kalno atlaidai

Inesė Ratnikaitė

Liepos 28 dieną Šiaulių vyskupijoje esančiame Kryžių kalne tikintieji šventė tradicinius atlaidus.

Išvakarėse Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis vadovavo Kryžiaus keliui, maldomis apjuosusiam Kryžių kalną. Vigilija daugeliui šiauliečių yra tapusi neatsiejama Kryžių kalno atlaidų dalis, patraukli tiek vyresnio amžiaus žmogui, tiek jaunimui, burianti nuolatinius bei patraukianti naujus dalyvius. Tad liepos 27-osios popietę prie pal. popiežiaus Jono Pauliaus II kryžiaus būriavosi tikintieji, šv. Cecilijos sakralinės muzikos ansamblis, kunigai ir vienuoliai, iš Kuršėnų atvykusi šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunimo grupė, šiltai sutiktas Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Giesmėmis, maldomis, pamąstymais einamas Kryžiaus kelias šiais metais prasidėjo prie ką tik pastatytos pirmosios Kryžių kelio stoties „Viešpats Jėzus nuteisiamas mirti“. Skulptoriaus Vytauto Ulevičiaus ir kalvio Stanislovo Špuko sukurtą Kryžių kelio stotį pašventino Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Ateityje iš medžio išdrožtos Kryžiaus kelio stotys juos visą kalną.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija