2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Viešnagė pas suitus

Įspūdžiai iš Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies bažnyčios jaunųjų choristų dalyvavimo Latvijoje esančio Alsungos miestelio šventėje „Suitu lebediks“.

Mažeikių Švč. Jėzaus Širdies
bažnyčios jaunųjų choristų grupė
su keletu suitų moterų

Išskirtinis Suitų kraštas

Gegužės pradžioje keliaudami po Latviją, atsitiktinai buvome pakviesti į Alsungos miestelio šventę. Tas atsitiktinumas atnešė ne tik daugybę gerų emocijų, bet ir praplėtė mūsų akiratį. Nežinojome, kad visai netoli mūsų yra toks unikalus kraštas. Važiuodami ten galvojome tiesiog dalyvauti nedidelio miestelio šventėje, padainuoti keletą lietuvių liaudies dainų ir parodyti savo tautinius kostiumus. Nelabai gilinomės ir į šventės pavadinimą, svarbiau buvo pati programa, renginiai, vyksiantys Livonijos laikus menančios pilies kieme. Tiesa, žinojome, kad tas kraštas 2009 metais buvo įtrauktas į UNESCO Pasaulio nematerialiojo kultūros paveldo sąrašą, bet nesiaiškinome, kodėl.


Dvasinga kelionė – atgaiva sielai

Dusetiškiai su savo klebonu
kan. Stanislovu Krumpliausku
prie Pažaislio bažnyčios

Rugpjūtį sukako tik vieneri metai, kai Dusetų Švč. Trejybės parapijos klebonu dirba kanauninkas Stanislovas Krumpliauskas, tačiau pasikeitimų parapijos gyvenime įvyko labai daug. Nuolat gausėja tikinčiųjų, ateinančių į sekmadienio pamaldas, skaičius, vyksta didelės apimties bažnyčios remonto, tvarkymo, švarinimosi darbai. Mūsų klebonas suranda laiko gražiam, dvasingam bendravimui su tikinčiaisiais ir už savosios bažnyčios ribų.


Tarptautinė diakonų konferencija Čekijoje

Mons. Algirdas Jurevičius
ir diakonas iš Meksikos su žmona

Birželio 13–16 dienomis Velehrade (Čekija) vyko tarptautinė konferencija „Tarpkultūrinė diakonija“. Ją organizavo Tarptautinis diakonato centras (toliau – IDZ), įsikūręs Rotenburge (Vokietija). Konferencijoje dalyvavo 123 delegatai iš 30 šalių. Lietuvai konferencijoje atstovavo Kauno VDU Katalikų teologijos fakulteto dekanas doc. dr. Benas Ulevičius ir Kaišiadorių vyskupijos generalvikaras mons. dr. Algirdas Jurevičius. Siūlome „XXI amžiaus“ skaitytojams Kaišiadorių vyskupijos generalvikaro įspūdžius iš šio renginio.


Susitikimai stiprina tikėjimą

Kuršėniškiai prie Kryžių kalno
drauge su Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu ir savo klebonu
kun. Sauliumi Paliūnu. Viršutinnėje
nuotraukoje – mūsų gyvasis kryžius
Kun. Sauliaus Paliūno nuotraukos

Lietuva, nors ir nedidelė šalis, bet sava ir miela piliakalniais, kalnais, koplytstulpiais, bažnytėlėmis... Šalis yra gausiai lankoma piligrimų, turi savo tradicijas ir papročius. Mes labai didžiuojamės garsiu Kryžių kalnu, daugiau kaip pusantro šimtmečio traukiančiu piligrimus, norinčius savo kryžių suvienyti su Kristaus kryžiumi.

30 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunų žmonių kartu su savo parapijos klebonu Sauliumi Paliūnu ir šių eilučių autorėmis liepos 27 dieną išsiruošė į Kryžių kalną. Dalyvavome Vigilijoje, o Kryžių keliui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Buvo paminėta popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje dvidešimtmečio sukaktis ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Vyskupas visus kvietė į bendrą maldą už pasaulio jaunimą ir už čia dalyvaujančius Kuršėnų parapijos jaunus žmones. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus apgaubė meile, dėmesiu, nuoširdžia šypsena ir šiluma, sveikinosi kaip bičiulis. Jaunuoliai dar ilgai kalbėjo, kad jautėsi svarbūs, mylimi, kad tikėjimas juos daro stipresnius, jautresnius, kad tokie susitikimai juos iš vidaus keičia.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija