2013 m. rugpjūčio 23 d.    
Nr. 31
(2055)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Susitikimai stiprina tikėjimą

Kuršėniškiai prie Kryžių kalno
drauge su Šiaulių vyskupu
Eugenijumi Bartuliu ir savo klebonu
kun. Sauliumi Paliūnu. Viršutinnėje
nuotraukoje – mūsų gyvasis kryžius
Kun. Sauliaus Paliūno nuotraukos

Lietuva, nors ir nedidelė šalis, bet sava ir miela piliakalniais, kalnais, koplytstulpiais, bažnytėlėmis... Šalis yra gausiai lankoma piligrimų, turi savo tradicijas ir papročius. Mes labai didžiuojamės garsiu Kryžių kalnu, daugiau kaip pusantro šimtmečio traukiančiu piligrimus, norinčius savo kryžių suvienyti su Kristaus kryžiumi.

30 Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo parapijos jaunų žmonių kartu su savo parapijos klebonu Sauliumi Paliūnu ir šių eilučių autorėmis liepos 27 dieną išsiruošė į Kryžių kalną. Dalyvavome Vigilijoje, o Kryžių keliui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis. Buvo paminėta popiežiaus Jono Pauliaus II apaštališkosios kelionės Lietuvoje dvidešimtmečio sukaktis ir Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejus. Vyskupas visus kvietė į bendrą maldą už pasaulio jaunimą ir už čia dalyvaujančius Kuršėnų parapijos jaunus žmones. Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis visus apgaubė meile, dėmesiu, nuoširdžia šypsena ir šiluma, sveikinosi kaip bičiulis. Jaunuoliai dar ilgai kalbėjo, kad jautėsi svarbūs, mylimi, kad tikėjimas juos daro stipresnius, jautresnius, kad tokie susitikimai juos iš vidaus keičia.

Mūsų parapijos klebonas kun. S. Paliūnas visada ragina jaunus žmones dalyvauti atlaiduose, renginiuose, susitikimuose ir pats juose dalyvauja, finansiškai remia jaunimo keliones. Entuziazmu dega pats ir užkrečia kitus.

Grįždami atgal į Kuršėnus, kai kurie jaunuoliai prisipažino, kad pirmą kartą su savo mažesniais broliais pamatė Kryžių kalną, nes neturėjo galimybės ten nuvykti. Jie klausė, kur dar keliausime, ką pamatysime, ką aplankysime. Ir iš tikrųjų, juk vasara – atostogų metas. Gražu ne tik Dievo sukurtame pasaulyje, bet gera ir šilta mūsų visų širdyse.

Rima Kareivienė,
Kuršėnų Stasio Anglickio pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja,

Daiva Gailiūtė,
Drąsučių pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija