2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Paminėta nepamirštama data

Grupė šilališkių Atminimo
aikštėje prie paminklo

Prisimindami pasirašytas Molotovo–Ribentropo pakto, Lietuvos, Latvijos ir Estijos pasidalijimo metines, rugpjūčio 23-osios vakarą Šilalės žmonės rinkosi į Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčią dalyvauti šiai datai skirtose vakaro šv. Mišiose. Gražiai ir darniai į bažnyčią su savo vėliavomis įžygiavo Lietuvos politinių kalinių bei tremtinių sąjungos Šilalės skyriaus atstovai, lydimi Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos skautų (vadovė – mokytoja Elvyra Gedeikienė), kurie nustebino savo apranga, drausme bei darnia eisena. Šv. Mišias aukojo visi parapijos kunigai: klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis, vikarai Mindaugas Alekna ir Justinas Palubinskas. Su minima data susijusius įvykius savo homilijoje apžvelgė dekanas kan. A. Genutis ir kvietė visus nuoširdžiai pasimelsti, kad po dabar saugia Nepriklausomos Lietuvos padange jokios okupacijos daugiau nebepasikartotų.

Po šv. Mišių Atminimo aikštėje prie paminklo žuvusiems už Tėvynės laisvę Lietuvos partizanams buvo uždegtos žvakutės, padėta gėlių. Mintimis apie minėtus įvykius pasidalino Šilalės kultūros centro direktorius Antanas Kazlauskas, Šilalės rajono savivaldybės mero pavaduotojas Raimundas Vaitiekus, politinių kalinių ir tremtinių sąjungos atstovės Loreta Kalnikaitė ir Teresė Ūksienė.

Prie šio paminklo lyg kariai rikiuotėje savo pagarbą žuvusiems parodė ir skautai. Šia proga Šilalės kultūros centro ansamblis „Kuplė“ (vadovė Laima Saročkienė) atliko patriotinių dainų koncertą. Po to visi tyliai išsiskirstė, mąstydami apie Lietuvai lemtingus anų dienų įvykius.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Šilalė
Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija