2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Malda, giesme ir spektakliu prisiminė Laisvės kelią

Rugpjūčio 23-iąją Radviliškio Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčioje surengtas minėjimas, skirtas Europos dienai, stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti bei 24-osioms Baltijos kelio metinėms. Renginio metu prisimintas 1939-aisiais pasirašytas Molotovo-Ribentropo paktas, reiškęs mūsų valstybei 50 metų trukusią okupaciją bei ilgus priespaudos metus. Daug dėmesio skirta ir 1989 m. rugpjūčio 23 d. akcijai, kuomet, minint šių kraupių įvykių 50-metį, Baltijos kelyje nuo Vilniaus iki Talino rankomis susikibę lietuviai, latviai bei estai išreiškė laisvės siekimą. Radviliškio dekanas ir klebonas mons. Gintas Sakavičius aukojo šv. Mišias žuvusiesiems už Lietuvos Laisvę atminti ir kvietė prisiminti tą bendrystės jausmą, kuris Baltijos šalių tautas vienijo prieš 24 metus.

Susirinkusiuosius pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, pakvietė nenuvertinti savo tautiškumo, pilietiškumo bei valstybingumo ir paragino kasdieniais darbais saugoti ir ginti idealus, kaip tai darė visų laikų Lietuvos laisvės gynėjai. Minėjimo metu koncertavo Radviliškio parapijos jaunimo choras, vadovaujamas Aurelijos Šakėnienės.

Renginio pabaigoje prie kompozicijos „Skausmo ir kančios kelias“, skirtos prisiminti Lietuvos kalinius, tremtinius, politinius kalinius, žuvusius Sibiro platybėse, Radviliškio rajono savivaldybės meras Darius Brazys, Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė ir jos pavaduotoja Eglė Ivanauskytė padėjo gėlių ir uždegė žvakeles. Radviliškio dekanas ir klebonas mons. G. Sakavičius pakvietė bendrai maldai už žuvusius Laisvės gynėjus.

Pasibaigus minėjimui, susirinkusieji pakviesti į Radviliškio miesto kultūros centrą: čia jų laukė Naisių vasaros teatro spektaklis – dviejų dalių drama pagal Renatos Šerelytės romaną „Mėlynbarzdžio vaikai“ (režisierė Regina Steponavičiūtė).

Radviliškio rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija