2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Po gaisro Balbieriškyje – naujos bažnyčios statybos planai

Iš senosios Balbieriškio bažnyčios
po gaisro praktiškai neliko nieko

Po to, kai rugpjūčio 8 dieną Balbieriškyje ugnis sunaikino senąjį medinį Švč. Mergelės Marijos Rožančinės bažnyčios pastatą, atmosfera labai slogi, žmonės, kalbėdami apie tai, vis dar verkia. Vis dėlto Balbieriškio parapijos tikintieji planuoja statyti naują bažnyčią. „Parapijos vardu nuoširdžiai dėkoju visiems, kurie parems bažnyčios atstatymą“, – sakė Balbieriškio parapijos klebonas kun. Remigijus Veprauskas. Pirmosios aukos sąskaitą papildė iš Vilkaviškio vyskupijos parapijų, kurių klebonai surengė tikslines rinkliavas. Dalį lėšų žadėjo parūpinti ir Prienų rajono savivaldybė. „Nors kiekvieno indėlis nėra labai didelis, tačiau viliuosi, kad grūdas prie grūdo ir susidės reikiama suma. Atsižvelgdami į surinktas lėšas, vėliau spręsime, kokį projektą galėsime įgyvendinti“, – teigė klebonas. Jeigu savivaldybės bei parapijų pastangas parems ir kiti aukotojai, verslas ar įmonės, pasak kun. R. Veprausko, per žiemą gal pavyktų parengti naujos bažnyčios projektą, o pavasarį pradėti darbus. „Nesurinkus reikiamos pradinės sumos, darbus pradėti netikslinga. Iš senosios Balbieriškio bažnyčios po gaisro praktiškai neliko nieko, – sako klebonas. – Tad naujoji bažnyčia bus pradedama nuo nulio“.

Kol kas Balbieriškio žmonės labiausiai rūpinasi, kaip baigti tvarkyti gaisravietę, įsirengti laikiną koplyčią kasdienėms šv. Mišioms. Maldai žmonės dabar renkasi miestelio bendruomenės namuose, kur įrengta salė labai dažnai naudojama šarvojimo reikmėms. Todėl parapija stengiasi kuo greičiau įsirengti atskirą salę.

Senoji miestelio bažnyčia buvo maždaug 500 kvadratinių metrų dydžio. Tokio didelio pastato Balbieriškiui artimiausioje ateityje tikrai neprireiks. „Žmonės emigruoja, pramonės mūsų miestelyje nėra, tad gyventojų ir toliau mažės. Mano manymu, – sakė kun. R. Veprauskas, – geriausiu atveju užtektų maždaug 300 kvadratinių metrų pastato“.

 „Nesu profesionalus rinkliavų organizatorius, – sako Balbieriškio klebonas, – nelabai žinau, kaip geriausia tai daryti. Tačiau jeigu atsirastų žmonių, didesnių įmonių ar verslo atstovų, norinčių paremti naujos šventovės statybą, mums tai būtų didelė pagalba“.

Norintieji paremti gali auką pervesti į sąskaitą: DNB banko sąskaita: LT  464010041100476000.

Ričardo ŠAKNIO nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija