2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Naminės duonos kepėjų šventė

Bronius VERTELKA

Skulptorius Eduardas
Titas prie savo kūrinio

Rajono meras Povilas Žagunis
ir jo žmona Virginija bendrauja
su verslininkais Audrone
bei Albinu Kisieliais

Apie duoną pasakojo Nevėžio
bendruomenės namų vadovė Stasė
Eigirdienė. Dešinėje – Krekenavos
klebonas dr. kun. Gediminas Jankūnas

Žolininkės iš Trakiškio

Krekenavos klebonas dr. kun. Gediminas
Jankūnas išbandė kūlimą spragilu

Priešpaskutinį liepos šeštadienį Radviliškių kaimo ūkininkų, verslininkų Audronės ir Albino Kisielių sodyboje vyko tryliktoji Panevėžio rajono naminės duonos kepėjų šventė „Visur duona su pluta“. Čia juos priėmė jau trečią kartą. Gražiai tvarkomos sodybos šeimininkai – žinomi tradicinės naminės duonos kepėjai Lietuvoje.

Šventė, kurios sumanytoja ir puoselėtoja – Nevėžio bendruomenės namų vadovė Stasė Eigirdienė, pateikė smagių akimirkų. Čia buvo galima pasimokyti, kaip kulti spragilais ar malti girnomis, išgirsti pasakojimų apie naminės duonos kepimo papročius, stebėti, kaip duona pašaunama į krosnį. Kam knietėjo pabendrauti su žavia būrėja, prisėdo prie tautiniais rūbais vilkinčios čiauškutės. O jeigu rūpėjo sveikata, suko pas Trakiškio žolininkes. Čia ir receptą, kaip sveikai gyventi, sužinojo, ir naudingų patarimų išgirdo. Kaip gimsta dirbiniai iš medžio, demonstravo 82 metų panevėžietis Alfonsas Charlapavičius ir už jį keliais dešimtmečiais jaunesnis rokiškėnas Vidmantas Zakarka. UAB „Radviliškių duona“ gaminiais prekiavusios moterys irgi nestokojo pirkėjų. Prieš tai siūlė įvertinti skonį  – tam buvo atskiras stalas su kepiniais.

Svarbiausiu šventės akcentu tapo sodybą papuošusio medžio dirbinių ansamblio „Duonos kelias“ atidarymas. Drožėjai – panevėžietis Stanislavas Janušas ir miežiškėnas Eduardas Titas – sukūrė 12 įspūdingų skulptūrų, vaizduojančių grūdo kelią, pradedant sėja ir baigiant malimu. Ansamblio pristatymas prasidėjo prasmingu pirmosios duonos kepalo riekės atriekimu. Tokia garbė atiteko sodybos šeimininkams Audronei ir Albinui Kisieliams. „Geras tėvas pirmiausia rūpinasi duona, kad vaikai jos nepritrūktų, nes duona – pirmas žingsnis, be kurio ir kitų žingsnių nežengsi, nes duona – kaip malda, kurios nesukalbėjęs naujos dienos nepradėsi, nes duona – ištaka, iš kurios pradžią ima upė, kuri vadinasi gyvenimas“, – savo pasisakymui vaizdingumo suteikė verslininkė A. Kisielienė.

Krekenavos klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas kalbėjo apie tai, kad vieni kažkuriame krašte perka salas, kaitinasi saulėje, iš ten gundančias nuotraukas siunčia į Lietuvą. Bet laimingi ir turtingi yra tie, kurie grožio salas kuria tėvynėje, sugeba ne tik uždirbti, bet ir prasmingai išleisti. Sodybos šeimininkams klebonas dovanojo iš Romos parvežtą plokštelę su itališku užrašu „Ramybės ir gėrio“. Tai – palinkėjimas tiems, kas šiuose namuose gyvena ir kas į juos užsuka. Klebonas palaimino kiekvieną ansamblio „Duonos kelias“ skulptūrą.

Už verslo vystymą, duonos kepimo tradicijų puoselėjimą ir bendruomeniškumą rajono meras Povilas Žagunis Kisieliams įteikė padėką. Rajono vadovas priminė, kad Lietuvai ėmus pirmininkauti Europos Sąjungos Tarybai, Radviliškių kaimo kepykloje keptos duonos buvo nuvežta į Briuselį. Jos skanavo visų 28 bendrijos šalių atstovai. Paaiškėjo, kad tokios gardžios duonos dar nebuvo ragavę.

Duonai – mūsų maitintojai ir  pagrindiniam valgiui – ir jos kepėjams nuoširdžių žodžių skyrė rajono Tarybos narė Violeta Grigienė, Žemės ūkio kooperatyvo „Lietuviško ūkio kokybė“ vadovas Mindaugas Maciulevičius, Ukmergės rajono Jasiuliškių pensionato direktorius Vilius Petrauskas. Susirinkusieji apėjo „Duonos kelio“ skulptūras. Kiekvieną drožinį ir jo paskirtį apibūdino Nevėžio bendruomenės namų vadovė S. Eigirdienė. Ji ir kepykloje pasakojo, iš ko ir kaip paruošiama duona. Kas neskubėjo, sulaukė ką tik iš krosnies ištrauktos duonos. Neprailgo šventė, verta buvo čia užsukti. Panevėžio lėlių vežimo teatras parodė spektaklį „Meduolių trobelė“, koncertavo ansambliai „Ringis“ iš Miežiškių ir „Raskila“ iš Panevėžio, Trakiškio kapela „Juostvingė“.

Radviliškių kaimas, Panevėžio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija