2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Elektrėnų dekanate

Naujas altorius – Tikėjimo metų įprasminimas

Semeliškių Šv. Lauryno
bažnyčioje koncertavo Virgilijus
Noreika ir Dainius Puišys

Kaišiadorių Vyskupas Jonas Ivanauskas
konsekruoja naują bažnyčios altorių
Viktoro Kiero nuotrauka

Tikintieji rikiuojasi procesijai

SEMELIŠKĖS. Dabartinė parapijos Šv. Lauryno bažnyčia buvo pastatyta apie 1783 metus ir yra viena seniausių medinių bažnyčių Lietuvoje. Pirmoji medinė bažnyčia Semeliškėse buvo pastatyta atokiau nuo gyvenvietės, Strėvos kairiajame krante. 1655 metais per karą su Rusija bažnyčia sudegė, 1664 metais atstatyta, 1699 metais vėl sudegė ir buvo atstatyta. 1782 metais bažnyčia buvo sunykusi, bet tebestovėjo. Greta senosios 1783 metais (kituose šaltiniuose 1786 metais) pastatyta nauja bažnyčia. Nuo 1772 metų Semeliškėse vyksta Šv. Roko atlaidai, sutraukiantys bene daugiausiai maldininkų.

Parapijos klebonas kun. Gintautas Antanas Jančiauskas pastebėjo, kad šie, Tikėjimo, metai, Semeliškių parapijoje išsiskleidė gražiais jubiliejais. Minima Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčios 230 metų sukaktis, parapijos „Caritas“ ir mėnraščio „Strėva“ dešimtmetis (2003 metų rugpjūtį pasirodė pirmas „Strėvos“ numeris). „Naujas bažnyčios altorius – tarsi Tikėjimo metų įprasminimas. Parapijiečiai bažnyčios 230 metų proga padovanojo didelę dovaną – naują altorių ir sakyklą. Nors aukomis šį darbą parėmė tik 131 iš 778 parapijos šeimų, bet ir tiek žmonių gali padaryti didelius darbus, kurių vaisiais naudosis visi, kam reikia“, – sakė Semeliškių klebonas kun. G. A. Jančiauskas, pastebėdamas, kad altorius (jį padarė liaudies meistras Henrikas Ratautas) yra svarbiausia bažnyčios vieta, pagrindinė interjero dalis, labiausiai gerbiama pastato vieta. Altorių puošia žvakės ir gėlės – pagarbos ir iškilmingumo simboliai, šv. Mišių pradžioje ir pabaigoje jis pagerbiamas nusilenkiant ir pabučiuojant; jis smilkomas, turi būti pridengiamas specialia staltiese, ant jo leidžiama dėti tik šv. Mišių reikmenis.

Rugpjūčio 18 dieną per Šv. Roko atlaidus altorių iškilmingai konsekravo Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas, giedant Vilniaus Arkikatedros Bazilikos jaunimo chorui, vadovaujamam Violetos Savickaitės-Paciūnienės. Šv. Mišios buvo įgarsintos, tad ir šventoriuje buvę maldininkai viską girdėjo.

Semeliškėse giminių susibūrimas per Šv. Roko atlaidus – labai sena tradicija. Šio miestelio bažnyčia tituluota Šv. Lauryno vardu, o daugiausiai žmonių ji sutraukia per Šv. Roko atlaidus. Jau tradicija miestelyje tapo renginių savaitė „Nuo Lauryno iki Roko“, sumanyta bendruomenės „Strėva“ įkūrėjų Silvos ir Antano Bielskių. Ji šiemet vyko dvyliktą kartą ir buvo skirta Semeliškių parapijos Šv. Lauryno bažnyčios jubiliejui.

Kultūrinių renginių savaitė „Nuo Šv. Lauryno iki Šv. Roko“ šiemet prasidėjo rugpjūčio 10 dieną šv. Mišiomis bažnyčioje, po vidurdienio miestelio aikštėje vyko ugniagesių gelbėtojų komandos 50-ojo jubiliejaus šventė, parodomoji gaisrininkų programa, koncertas.

Rugpjūčio 11 dieną vyko Šv. Lauryno atlaidai, kuriuose šv. Mišias aukojo vyskupas emeritas Juozapas Matulaitis.

Pirmadienį Semeliškių šv. Lauryno bažnyčioje vyko vokalinės muzikos vakaras, kuriame dalyvavo Virgilijus Noreika (tenoras), Dainius Puišys (baritonas), akomponavo Vytautas Lukočius, antradienį Semeliškių bendruomenės „Strėva“ namuose romansus dainavo Liuba Nazarenko, trečiadienį Jurbarko rajono Klausučių kultūros centro teatras parodė Veronikos Ruminavičiūtės spektaklį „Sunki našta“ (režisierė Vilma Baltutienė), ketvirtadienį miestelio sporto aikštyne vyko krepšinio 1x1 varžybos.

Rugpjūčio 16-ąją, penktadienį, Šv. Roko atlaidų dieną, per šv. Mišias buvo teikiamas Ligonių patepimo sakramentas, vakare bendruomenės namuose vyko Semeliškių bendruomenės „Strėva“ 10-mečio šventė, šeštadienį – tradicinis bėgimas nuo Semeliškių vidurinės mokyklos iki Nestrėvaičio ežero šv. Roko garbei, o prie ežero – miestelio šventė. Joje pasirodė vietos mėgėjų meno saviveiklos kolektyvai, apdovanoti sporto šventės nugalėtojai ir gražiausiai sodybas puoselėjantys, gėlynus prižiūrintys seniūnijos gyventojai. Gražiausios sodybos savininkais šiemet pripažinti Marijona ir Juozas Motiejūnai, Rasa ir Jevgenijus Lavrinovičiai bei Marijona Sidiniauskienė, o gražiausio gėlyno savininke – Danguolė Matonienė, kurios tvarkomas gėlynas šalia mokytojų namo puošia viso daugiabučio namo kiemą.

Baigiamąjį šventės vakarą prie Nestrėvaičio ežero koncertavo merginų grupė „Studentės“, pasirodė trakietis mentalistas Rytis Rafaelis, o renginį užbaigė ugnies ir muzikos šou.

Daiva Červokienė

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija