2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Porciunkulės atlaidai ir vasaros šventė

PLUTIŠKĖS. Rugpjūčio 4 dieną Šv. Juozapo bažnyčioje buvo švenčiami Porciunkulės atlaidai. Į juos atvyksta ne tik miestelio ar aplinkinių kaimų žmonės, bet ir svečiai iš gretimų vietovių, kraštiečiai, gyvenantys toliau. Gimtojo krašto trauką skatina malonus ir nuoširdus klebono kun. Ričardo Kmito dėmesys – jis kiekvieną parapijietį ar pažįstamą svečią pasveikina, paspaudžia ranką, pakalbina. Sumos šv. Mišias aukojo ir atlaidams vadovavo klebono kurso draugas, Garliavos parapijos klebonas kun. Gintaras Urbštas. Giliam susikaupimui nuteikė Kazlų Rūdos pučiamųjų orkestro sakralinės grupės, vadovaujamos Rimanto Gelgotos, grojamos melodijos. Šie muzikantai grojo ir einant procesijai aplink bažnyčią. Apie turėjimą, lobimą kalbėjo tos dienos Evangelija, apie tai kvietė mąstyti savo homilijoje ir kun. G. Urbštas. „Žmonės patys renkasi malonės būseną ar tai, ko trokšta jų sužeista prigimtis, silpna valia, aptemdytas protas ir serganti siela. Tačiau Dievas rodo mums kelią... Jei klausysi Jo, tai turėsi saugumą savo gyvenime. Turtas, nuosavybė gali atitolinti žmogų nuo Dievo, tai – vienas didžiausių išbandymų žmogaus gyvenime... Dievas mus sukūrė tam, kad taptume davėjais. Svarbiausia – ne turėti, o būti,“ – kalbėjo kun. G. Urbštas.

Po šv. Mišių žmonės rinkosi prie buvusios klebonijos, kuri tapo bendruomenės namais. Ant kalnelio šviečia ir kviečia prasmingai praleisti laisvalaikį dar vienas židinys. Plutiškių bendruomenė baigė įgyvendinti projektą „Plutiškių klebonijos pastato remontas ir pritaikymas vešiesiems poreikiams“, finansuojamą iš Sūduvos VVG vietos plėtros strategijos „Sūduvos krašto kaimo gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas“ I prioriteto „Kaimo vietovių infrastruktūros gerinimas ir amatų plėtros skatinimas“ priemonę „Kaimo atnaujinimas ir plėtra“. Suremontuotas patalpas pašventino klebonas kun. R. Kmitas ir kun. G. Urbštas. Prie bendruomenės namų grojo gausus Kazlų Rūdos orkestrantų būrys. Kraštiečius pasveikino Plutiškių seniūnas Arūnas Arlauskas, Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė Žibutė Šilingienė. Seimo nario ir Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko padėjėja Aušrytė Ramanauskienė pasveikino jubiliatus, sulaukusius 80, 85, 90 ir 105 metų. Seimo narys įsteigė paties veikliausio bendruomenės nario prizą. Plutiškėse prizas už aktyvią veiklą, darbščias rankas, jautrią širdį įteiktas aktyviausiam bendruomenės nariui „Vabalkšnės“ ansamblio dainininkui Romualdui Večerskui. Veikliam bendruomenės pirmininkui Remigijui Navickui Padėkos raštą įteikė Kazlų Rūdos vicemerė Ramutė Vinikienė.

Vyko tradicinio „Naktinio krepšinio“ turnyro 3X3 varžybos. Vakarop buvo varžomasi virvės traukimo, rankos lenkimo, sunkumų kilnojimo, smiginio rungtyse. Plutiškiečius linksmino Marijampolės laisvalaikio ir užimtumo centro kapela „Jovarai“, Kudirkos Naumiesčio kultūros centro humoro grupė „Kanapa“, Plutiškių vidurinės mokyklos šokėjų grupė „Perla“, vakaro pasilinksminimui net 4 valandas grojo puikus muzikantas iš Marijampolės Saulius Žaliauskas. Sutemus oran pakilo šviečiantys žibintai. Pagrindinė šventės organizatorė, Plutiškių kultūros namų vadovė kultūrinei veiklai, etnografinio ansamblio „Vabalkšnė“ vadovė Laimutė Vilčinskienė pasidžiaugė puikiu oru ir atlikėjais, dėmesingais žiūrovais, gausiu svečių būriu bei jokių incidentų nebuvimu... Ir kaimo žmogui po šienapjūtės, javapjūtės bei kitų vasaros darbų reikia atokvėpio, reikia šventės...

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija