2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Kraštiečių šventė

AKMENYNAI. Rugpjūčio 18 dieną krašto žmonės šventė Šv. Roko atlaidus, kurie sutraukia daug kraštiečių. Šv. Mišias Šv. Roko bažnyčioje aukojo Alytaus Švč. Mergelės Marijos, Krikščionių pagalbos, bažnyčios vikaras kun. Andrius Vaitkūnas. Po šv. Mišių gausiai susirinkusius krašto žmones Akmenynų pagrindinės mokyklos parke sveikino Akmenynų seniūnijos seniūnas Jaunutis Antanas Kazlauskas, Kalvarijos savivaldybės tarybos narys Ciprijus Stasys Adamavičius. Koncertavo Lazdijų humoro grupė „Dzyvų dzyvai“ (vadovė Birutė Vanagienė), Jungėnų ir Valavičių liaudiškos muzikos kapela „Jungvala“ (vadovė Birutė Zavistauskienė). Publiką linksmino muzikantas Sigitas Verbyla. Liubavo medžiotojų klubas pristatė savo trofėjų ekspoziciją, vaišino medžioklių sriuba.

Kalvarijos savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija