2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šiaulių vyskupijoje

Radviliškio dekanate

Oninės ir  miestelio gimtadienis

ŠIAULĖNAI. Šv. Onos bažnyčioje titulinių atlaidų šv. Mišias aukojo svečias iš Vilniaus, Šv. Jonų bažnyčios kunigas Mindaugas Malinauskas SJ. Po šv. Mišių Šiaulėnų klebonas kun. Donatas Grabažis padėkojo visiems parapijos geradariams, kurie prisideda prie Bažnyčios išlaikymo. Visų tikinčiųjų vardu klebonas dėkojo Šiaulėnų ateities fondui, kuris skyrė lėšų naujam bažnyčios altoriui.

Dviračių žygis po Šiaulėnų apylinkes, stabtelint prie įžymių istorinių vietų ir išklausant pasakojimus apie jas, krepšinio, tinklinio, rankų lenkimo, žvejybos su plūdine meškere varžybos, padėka šiaulėniškiams, prisidėjusiems prie bendruomenių veiklos, – taip Šiaulėnai paminėjo Onines ir 251-ąjį savo miestelio gimtadienį. Žygyje dviračiais po įžymias Šiaulėnų seniūnijos vietas dalyvavo 21 seniūnijos gyventojas. Apie istorines vietas žygio dalyviams papasakojo buvę šiaulėniškiai Augenijus Jurgauskas ir Evaldas Tamulionis.

Miestelio gyventojus su švente pasveikino Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė, Šiaulėnų miestelio Garbės pilietė Marijona Birutė Kudulytė-Navakauskienė, Tyrulių seniūnijos seniūnas Rimantas Liukumas. Savivaldybės administracijos direktorė Jolanta Margaitienė įteikė Radviliškio rajono savivaldybės mero padėkas aktyviems seniūnijos bendruomenių nariams – Marijonai Ragauskienei, Birutei Janužienei, Almai Balinskienei, Broniui Sakalauskui ir ilgametei seniūnijos darbuotojai Ramutei Raugalienei. Tylos minute buvo pagerbti Anapilin iškeliavę miestelio Garbės piliečiai – Rima Pumputienė ir Aleksas Algimantas Jonaitis.

Šiaulėnų seniūnijos seniūnė Ieva Bliznikienė įteikė padėkas ir apdovanojimus seniūnijos gražiausių sodybų šeimininkams, seniūnijos bendruomenėms, sportininkams, ūkininkams ir gyventojams, kurie, nestokodami savo laiko ir lėšų, visokeriopai padeda seniūnijai ir bendruomenėms. Šventėje pagerbtos ir apdovanotos visos joje dalyvavusios Onutės.

Šiaulėnų krašto dainas šventės svečiams dovanojo seserys Justė ir Kamilė Levickaitės, o Sonata Sakalauskaitė seniūnijos bendruomenės šventę papuošė gėlių kilimu. Mažieji seniūnijos gyventojai ir svečiai galėjo dalyvauti piešimo konkurse. Susirinkusiems grojo Šiaulėnų kultūros namų estradinis ansamblis, koncertavo Giulija, Silvija ir Evaldas, liaudiškos muzikos kapela „Sadūnai“.

Šiaulėnų seniūnijos informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija