2013 m. rugpjūčio 30 d.    
Nr. 32
(2056)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius Pranciškus apie jaunųjų misionierių ugdymą

Mindaugas BUIKA

Dvasinio pašaukimo atsakomybė

Pastaruosiuose „XXI amžiaus“ numeriuose pateikiama ataskaita apie popiežiaus Pranciškaus vizitą į Braziliją ir jo vadovavimą ten vykusių Pasaulinių jaunimo dienų renginiams būtų nepilna, jeigu neaptartume Šventojo Tėvo minčių, išsakytų Rio de Žaneiro įvykiuose dalyvavusiems dvasininkijos atstovams iš viso pasaulio. Iš tikrųjų liepos pabaigoje vykusios Pasaulinės jaunimo dienos šimtatūkstantinėms jaunų žmonių, atkeliavusių iš daugiau negu 175 pasaulio šalių, minioms ir juos atlydėjusiems vyskupams bei kunigams buvo didžiausias tarptautinis susibūrimas. Kaip rodo paskelbti statistiniai duomenys, globalinio katalikiškojo jaunimo susitikimo programoje numatytą šv. Mišių aukojimą, katechetinius užsiėmimus 25 kalbomis, išpažinčių klausymą prie daugiau negu 100 klausyklų atliko 28 kardinolai, 644 arkivyskupai ir vyskupai bei 7814 kunigų. Gana svarus buvo ir Lietuvos dvasininkų atstovavimas: palyginus nedidelę septynių dešimčių mūsų šalies jaunųjų piligrimų grupę į Rio de Žaneiro sąskrydį lydėjo dešimt kunigų ir trys vyskupai – Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila, Vilniaus arkivyskupijos augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis ir Kauno arkivyskupilos augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.


Gyvenimo prasmė – mokytis teisingai gyventi

Kun. Vytenis Vaškelis

Pažįstame protu tiesą, ir plūsteli į mūsų širdis laisvės džiaugsmo gūsis. Laviname savo mąstymą suvokdami, kad nuo teisingų ar rafinuoto melo minčių įsišaknijimo priklausys mūsų galutinė lemtis. Mokomės iš klaidų, bet daugiausia išminties semiamės gyvojo vandens šulinyje. Mokomės, kad prasmingai gyventume, ir gyvename, kad pažintų tiesų šviesa nuolat mums šviestų kelią į dangų. Klausomės pedagogų, bet dar labiau – Mokytojo Jėzaus...


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija