2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Muziejuje – dvi naujos ekspozicijos

Atlanto nugalėtojų S. Dariaus
ir S. Girėno memorialinė ekspozicija

Dalė Naujalienė pristato ekspoziciją

Kaunas. Vytauto Didžiojo karo muziejuje veikia dvi naujos ekspozicijos – Stepono Dariaus ir Stasio Girėno 80-osioms skrydžio per Atlantą metinėms skirta „Lituanicos“ memorialinė ekspozicija ir pristatanti Lietuvos kariuomenės raidą 1920–1940 metais.

Pirmajam lietuvių transatlantiniam skrydžiui skirta memorialinė ekspozicija įrengta rekonstruotoje salėje, naujose vitrinose rodomi Atlanto nugalėtojų S. Dariaus ir S. Girėno asmeniniai daiktai, drabužiai, pinigai (auksinės JAV monetos). Svečiai galės išvysti anksčiau nerodytą S. Dariaus užrašų knygelę, kurią tarsi dienoraštį jis pildė gyvendamas Lietuvoje 1920–1927 metais, bilietą į Steigiamąjį Seimą. Ekspozicijoje yra lakūnų apdovanojimai: S. Dariaus „Purpurinės širdies“ ordinas  ir „Didžiojo karo už civilizaciją“ medalis už pasižymėjimą Pirmajame pasauliniame kare, pomirtiniai abiejų lakūnų Lietuvos apdovanojimai – Vyčio Kryžiaus V laipsnio ordinas, Šaulių sąjungos žvaigždė ir Lietuvos skautų ordinas.

Ekspozicijoje „Lietuvos kariuomenė 1920–1940 metais“ pristatomas įvairių Lietuvos kariuomenės rūšių (karinių sausumos, oro ir jūrų pajėgų) kūrimasis Lietuvoje. Eksponuojami kariuomenės vadų, štabo viršininkų, įstaigų viršininkų asmeniniai ginklai, apdovanojimai. Yra nematytų eksponatų – rodomos neturinčios analogų uniformų rekonstrukcijos, nes originalai nėra išlikę. Ekspozicijos lankytojai galės išvysti įvairias kariuomenės ginklų rūšis, uniformų dalis (kepures, antpečius, diržus), ginkluotės ir ekipuotės elementus ir karių kasdieninės veiklos daiktus.

Ekspozicijos atidaryme dalyvavo Stepono Dariaus provaikaitis Ąžuolas Maštaras, aviakonstruktorius, „Lituanikos“ skraidančių kopijų kūrėjas Vladas Kensgaila ir kiti svečiai. Renginį paįvairino šauniųjų muzikantų – karinių oro pajėgų orkestro ir lietuviškos muzikos ansamblio „Kaunas“ – programa.

Vilija Sapjanskienė,
Lietuvos kariuomenės Vytauto Didžiojo karo muziejaus Edukacijos
ir informacijos skyriaus vedėja

Artūro Užgalio nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija