2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Dailininko ir skulptoriaus grafika

Antanas Kmieliauskas
Vido Venslovaičio nuotrauka

ŠAKIAI. Rotušės fojė veikė dailininko, skulptoriaus Lietuvos nacionalinės premijos laureato, profesoriaus Antano Kmieliausko grafikos darbų paroda. Jis „vienodai myli visus savo vaikus“ – tapybą, freską, ekslibrisus, monumentaliąją skulptūrą, grafiką. Jis yra sukūręs daugiau kaip pusę tūkstančio ekslibrisų, daugybę skulptūrų Lietuvoje ir užsienyje. Dar būdamas 12 metų, A. Kmieliauskas nupiešė pirmąją prakartėlę ir iki šių dienų liko ištikimas religinei tematikai, nors buvo laikai, kai dėl to kentėjo, o už nukaltą Kristoforą Vilniaus Šv. Mikalojaus bažnyčios kieme buvo išmestas iš Dailininkų sąjungos. Bene pats didžiausias dailininko užsakymas buvo freskų Viniaus universitete sukūrimas. Jose simbolių pavidalu vaizduojami mokslai ir menai: astronomija, medicina, botanika, muzika.

Iškilųjį kūrėją sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotoja Rima Rauktienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, Lukšių seniūnas, skulptorius Vidas Cikana, dailininko kolega Jonas Daniliauskas, kolegiškai paraginęs A. Kmieliauską atvežti į Šakius grafikos parodą.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija