2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Aleksoto dekanate

Šventė tris dienas

Šv. Roko atlaidų procesijoje (iš kairės):
kan. Deimantas Brogys, kun. Virginijus
Gražulevičius, kan. Kęstutis Žemaitis
ir kun. Petras Kražauskas

Atlaiduose – Panemunės
bendruomenės centro pirmininkas
Gediminas Žukauskas
Kazimiero DOBKEVIČIAUS nuotraukos

AUKŠTOJI PANEMUNĖ. Rugpjūčio 16 – 18 dienomis čia paminėtas Panemunės bendruomenės centro 10-metis ir švęsti Šv. Roko atlaidai.

Penktadienio vakarą Panemunės paplūdimyje vyko pirties diena. Panemuniškiai ir jų svečiai buvo sukviesti į pirtį tradicine tabalais grojama senovines tradicijas menančia melodija. Pasipuošę iš žolių pagamintais pirties mados drabužiais, paragavę paruoštos saulėje brandintos Danutės žolių pirties arbatos, išsikaitinę pirtyje visi sukrito į stebėtinai švarų Nemuno vandenį.

Šeštadienį paplūdimyje vyko pliažo tinklinio pirmenybės Panemunės bendruomenės taurei laimėti. Dalyvavo penkiolika komandų. Pirmą vietą ir taurę laimėjo komanda ,,Mėgėjai“ – Linas Petravičius ir Audrius Žagužauskas. Renginio organizatorius Valdas Lauraitis džiaugėsi susirinkusiomis aukšto sportinio meistriškumo komandomis. Vėliau, Šv. Roko dienos išvakarėse, daug panemuniškių suplūdo į bendruomenės namų kieme vykusį romansų vakarą. Algirdas Svidinskas ir Ilona Galvidytė savo kūrybos ir jausmingais lietuviškais romansais pavergė klausytojus. Šauni vakaronė truko iki sutemų, iki virš pušų patekant romantiškai mėnulio pilnačiai.

Aukštosios Panemunės Šv. Roko atlaidai prasidėjo šv. Mišiomis klebono kan. Deimanto Brogio pastangomis išpuoselėtoje Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje. Šv. Mišių aukai vadovavo kun. Vincentas Tamošauskas OFM Cap iš Petrašiūnų, koncelebravo kanauninkai Kęstutis Žemaitis, Vytautas Vaičiūnas ir kun. Petras Kražauskas. Pamokslą sakė kun. Vincentas Tamašauskas. Giedojo Egidijus Bavykinas ir choras ,,Te Deum“. Vėliau visi patraukė į Panemunės šilą, kur vyko didysis renginio koncertas.

Panemunės bendruomenę sveikino Kauno bendruomenių centrų asociacijos pirmininkas Ramūnas Navickas, daug kitų Kauno bendruomenių. Petrašiūnų ir Lampėdžių bendruomenės dovanojo muzikinius sveikinimus. Seimo narė Vida Marija Čigriejienė įteikė Padėkos raštą ir gintarinį Gerumo medelį. Sveikinimo žodį tarė Seimo narys Kazimieras Kuzminskas. Kauno miesto mero ir šventės globėjo Andriaus Kupčinsko vardu panemuniškius sveikino mero patarėjas Zenonas Abramavičius, tarybos nariai Vygantas Gudėnas ir Gediminas Budnikas. Bendruomenės veikla buvo įvertinta įteikiant Kauno miesto Gerumo kristalą.

Panemunės bendruomenės centro pirmininkas Gediminas Žukauskas dėkodamas svečiams pabrėžė, kad ši šventė – visų bendruomenės centro narių daugiamečio nuoširdaus ir pasiaukojančio triūso rezultatas. „Panemunės seniūnija, parapijos bendruomenė, mokyklos, vaikų darželiai, savanoriai, ,,Žolinčių akademijos“ sveikuoliai, šaunūs panemuniškiai rėmėjai – tie bendraminčiai, su kurias dirbame bendrus darbus. Remiamės tautos tradicijomis, puoselėjame protėvių papročius, renkame ir sisteminame istorinius praeities lobius, remiame šeimas, skatiname ir puoselėjame žmonių tarpusavio bendravimą ir bendros būties pajautimą. Tik būdami kartu ir jausdami savo kaimyno, savo bendrapiliečio petį, jausimės laimingi savo tėvynėje“, – sakė G. Žukauskas.

XXI

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija