2013 m. rugsėjo 6 d.    
Nr. 33
(2057)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Lietuvos prokuratūra teisina okupacinį režimą?

Prieš dvi savaites spausdinome kun. Roberto Grigo kreipimąsi dėl generalinės prokuratūros sprendimo nutraukti bylą, kurioje esą nesurasta sovietinio saugumo (KGB) pareigūnų vykdytų nusikalstamų veikų kun. R. Grigo atžvilgiu sovietinės okupacijos metais, kai jis ir kiti katalikai buvo įvairiais būdais persekiojami. Panašų prokurorų sprendimą gavau ir aš, Edvardas Šiugžda. Esą byla Nr. 01-2-0116-10 pagal LR BK 100 str. nutraukiama nesuradus kokių nors „konkrečių duomenų apie E. Šiugždos suėmimą, įkalinimą, vykdytą LSSR KGB“. Tokių duomenų nesuradęs prokuroras M. Januškevičius priėmė keistoką sprendimą, jis esą nieko ypatingo nepastebėjęs ir mano apklausoje, kurią 2010 m. lapkričio 23 d. vykdė VSD pareigūnė. Pagal iš anksto parengtus klausimus tada turėjau pasakoti apie nelegaliai veikusius Eucharistijos bičiulius, kraštotyrininkus, žygeivius, Šarūną Borutą, s. Gemą Stanelytę, pogrindžio leidinius „Kroniką“, „Aušrą“, „Rūpintojėlį“, „Viltį“, 1986 metais vykdytą kratą mano bute, sekimą, tardymus, 1987 m. rugpjūčio 23 d. vykudį mitingą prie Adomo Mickevičiaus paminklo, pašalinimą iš darbo 1989 metais. Supratau, kad šioje byloje jau buvo apklausti s. Gema Stanelytė, Algirdas Patackas, Algirdas Petrusevičius, kan. Vytautas Vaičiūnas, Petras Kimbrys, sunkiai serganti Juodytė. Supratau, kad mane ir kitus apklausinėjusi VSD pareigūnė apie veikusį tautinį krikščionišką pogrindį, „Kroniką“, „Aušrą“, „Rūpintojėlį“ ar „Viltį“ buvo sužinojusi neseniai, gavusi prokuratūros pavedimą aiškintis dėl bylos ir joje esančių liudininkų.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija