2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vardinės plokštės žuvusiesiems partizanams atminti

Vardinės partizanų marmurinės plokštės

PANEMUNIS. Rugpjūčio 17 dieną prie Šv. Trejybės bažnyčios prieigų gausiai rinkosi ir rikiavosi Lietuvos Šaulių sąjungos jaunieji šauliai, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos (LLKS) nariai, partizanai, tremtiniai, savanoriai, Lietuvos kariuomenės rezervo karių asociacijos (LKRKA) atstovai, svečiai iš Latvijos – jaunsargiai, miestelio visuomenė ir kiti svečiai. Visi laukė atvykstančio Panevėžio vyskupo emerito Jono Kaunecko, o jo sulaukusi visa palyda gėlėmis nuklotu taku sugužėjo į miestelio šventovę. Joje šv. Mišias kartu su vyskupu J. Kaunecku aukojo ir mons. Alfonsas Svarinskas. Bažnyčios stovuose parimo LLKS ir Rokiškio tremtinių bendrijos, Šaulių sąjungos ir svečių iš Latvijos vėliavos. Šv. Mišiose dalyvavo svečiai: Seimo narė Rasa Juknevičienė, Lietuvos Šaulių sajungos vadas atsargos pulkininkas Antanas Plieskis, prof. Danielius Gužas ir kiti. Iškilmingą, patriotinį pamokslą, prisimindamas savo vaikystę ir jaunystę, pasakė vyskupas J. Kauneckas. Po šv. Mišių, Panevėžio orkestrui grojant maršą, visi patraukė prie partizanams atminti skirto paminklo „Angelas“. Dalyvių eisenos kolona nutįso kelis šimtus metrų. Dalyvavo daug jaunimo. Iš tolo bolavo didingas, nulenkęs galvą ir išskleidęs sparnus Angelas. Prasidėjo iškilmingas žuvusiųjų už Lietuvos laisvę šiame krašte 1944–1954 metais minėjimas ir kovotojų, įrašytų marmuro plokštėse, atminimo pagerbimas. Buvo pristatyti šventės dalyviai.


Ekspedicija po lietuvių kalinimo ir tremties vietas Permės srityje

Ekspedicijos dalyviai Galiašoro kapinėse

Vasaros pabaigoje iš dar vienos ekspedicijos Rusijoje grįžo bendrijos „Lemtis“ nariai. Kartu su Mažeikių rajono Židikų M. Pečkauskaitės vidurinės mokyklos auklėtiniais ir mokytojais jie keliavo į Permės sritį (buv. Molotovo). Dešimties asmenų grupė per dvi savaites trukusią ekspediciją lankė tremties ir kalinimo vietas, tvarkė išlikusias kapines, domėjosi istorine praeitimi.


Už tikrai laisvą Lietuvą

Loreta Kalnikaitė

Renginio dalyviai Varniuose
prie Šv. Aleksandro bažnyčios

Saulėtą rugpjūčio 24 osios rytą, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos (LPKTS)  Šilalės filialo nariai, Pajūrio Stanislovo Biržiškio ir Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijų jaunieji šauliai, vadovaujami mokytojų Algimanto Dragūno ir Ernesto Burčo, vyko į Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo-Žemaičio žūties 60-ųjų metinių minėjimą Varniuose. Kelias į Varnius – Žemaičių partizanų apygardos teritorija ir Kęstučio partizanų apygardos teritorijos pakraštys. Narsiuosius laisvės kovų didvyrius čia priminė paminklai: Dvarviečių kaime – Kęstučio partizanų apygardos Butigeidžio rinktinės vadui Jonui Kentrai-Rūteniui, Laukuvoje, gimnazijos sodelyje, – partizanei Irenai Petkutei-Neringai, Vabalų ir Getautiškės kaimuose atminimo ženklai 1950 metais už Tėvynės laisvę žuvusiems partizanams ir Žemaičių apygardos vado Vlado Montvydo gimtinė.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija