2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Kaišiadorių vyskupijoje

Molėtų dekanate

Pašventintas sakralinis muziejus

LABANORAS. Rugsėjo 8-ąją – Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną – Labanore vykstantys Labanorinių atlaidai žinomi toli. Jie šiemet prasidėjo dar vieno svarbaus sakralinio muziejaus Labanore pašventinimu. Jis įrengtas po 2009 m. gruodžio 21 d. gaisro išlikusiame varpinės bokšte. Jame eksponuojamos gaisravietėje rastos relikvijos. Jau talkų metu tvarkant gaisravietę Labanoro klebonas kun. Jurgis Kazlauskas kalbėjo apie muziejaus įkūrimą. Ir štai, nepraėjus nė ketveriems metams, jis įkurtas. Tam buvo panaudotos Švenčionių vietos veiklos grupės vykdomo „Leader“ projekto lėšos ir didžiulis parapijiečių indėlis tvarkant tiek būsimo muziejaus patalpas, tiek aplinką.

Muziejaus atidarymo ir Labanorinių atlaidų pradžios proga rugsėjo 6 dieną, penktadienį, atstatytoje bažnyčioje šv. Mišias aukojo Kaišiadorių vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, Molėtų dekanas mons. Kęstutis Kazlauskas ir Daugų klebonas kun. Vidas Jelinskas. „Švenčiausiosios Mergelės Marijos gimimo šventė yra nuostabi. Su Marijos gimimu į pasaulį ateina viltis, žinia, kad su ja ateis ir išganytojas. Kaip prieš saulės patekėjimą visada pateka Aušrinė žvaigždelė, kuri primena apie artėjantį saulės patekėjimą, taip prieš Kristaus atėjimą į žemę pasirodė nuostabi aušra – dangiškoji motina Marija“, – pradėdamas šv. Mišias kalbėjo vyskupas Juozas Matulaitis.

Kartu su gausiu tikinčiųjų būriu buvo ir Švenčionių rajono meras Vytautas Vigelis, Labanoro seniūnas Vincas Jusys, Kultūros skyriaus vedėja Danutė Vigelienė, po sunkios ligos sveikstanti profesorė Kazimiera Danutė Prunskienė, dosniai aukojusi šios bažnyčios atstatymui. Baigiantis šv. Mišioms Labanoro klebonas kun. J. Kazlauskas ir vyskupas J. Matulaitis už paramą atstatant bažnyčią simbolinį angelą ir medalį įteikė rajono merui V. Vigeliui, dovaną – Labanoro seniūnui V. Jusiui. Po šv. Mišių visi patraukė apžiūrėti naujojo muziejaus, kurį pašventinęs vyskupas J. Matulaitis viena iš muziejaus relikvijų – po gaisro išlikusiu varpeliu – pakvietė visus į muziejų.

Kitą dieną, šeštadienį, kaip jau įprasta, du kartus buvo aukojamos šv. Mišios, o vakarop stadione jau rinkosi žiūrovai pasiklausyti Kauno „Božolės“ choro koncerto. Prieš koncertą susirinkusius pasveikino ir puikios nuotaikos palinkėjo rajono meras Vytautas Vigelis, Seimo nariai Loreta Graužinienė ir Valentinas Stundys.

Didieji Labanorinės atlaidai vyko sekmadienį, rugsėjo 8-ąją. Vėl buvo visas būrys kunigų ir, žinoma, labai daug tikinčiųjų. Štai tokie buvo šių metų Švč. Mergelės Marijos gimimui skirti atlaidai, liaudyje paprastai vadinami Labanorine.

Švenčionių rajono savivaldybės informacija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija