2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Tauragės dekanate

Mažoje parapijoje

Grupė atlaidų dalyvių su šv. Mišias
aukojusiais kunigais iš Šilalės.
Iš kairės: vikaras Mindaugas Alekna,
klebonas dekanas kan. dr. Algis
Genutis ir vikaras Justinas Palubinskas

Atlaidų procesija

VAITIMĖNAI. Rugsėjo 15-ąją Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapija šventė titulinius atlaidus. Į šventovę, išdabintą vainikais ir gėlėmis, susirinko daug dabartinės Vaitimėnų gyvenvietės tikinčiųjų. Jų gretas papildė iš Šilalės bei kitų vietų atvykę giminaičiai, pažįstami. Atlaidų šv. Mišias aukojo Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios klebonas dekanas kan. dr. Algis Genutis su kunigais vikarais Mindaugu Alekna ir Justinu Palubinsku. Homiliją apie šv. Kryžių bei jo Išaukštinimo prasmę pasakė kan. dr. A. Genutis. Skambant varpams ir drauge su parapijiečiais gražiai giedant iš Šilalės atvykusiam Kęstučiui Kareivai, Vaitimėnų parapijos jaunimui, nešančiam bažnytines vėliavas, dalyvaujant kunigams vyko iškilminga procesija aplink bažnyčią.

Šv. Kryžiaus Išaukštinimo parapiją aptarnauja Šilalės parapijos kunigai. Dabar – Šilalės vikaras kun. M. Alekna. 1936 metais gyventojų iniciatyva Vaitimėnuose pastačius nedidelę medinę bažnytėlę, parapiją sudarė daugiau kaip tūkstantis gyventojų. Šventadieniais ši šventovė vos sutalpindavo tikinčiuosius. Dabar jų belikę vos septyniasdešimt. Tačiau Viešpaties Apvaizdos dėka ši viena iš mažiausių tikinčiųjų skaičiumi parapija visoje Telšių vyskupijoje sugeba gyvuoti kaip atskira parapija. Kol Vaitimėnuose buvo daugiau vaikučių (dabar jie jau suaugę), kun. M. Alekna šioje bažnyčioje surengdavo Kalėdnakčio pamaldas su Kalėdų seneliu. Vasarą, švenčiant Žolinę, po pamaldų bažnyčios šventoriuje parapijiečiai susirinkdavo bendrai agapei, pabendraudavo su kunigu, pagiedodavo giesmių. Vaitimėniškiai labai džiaugiasi savo šventove. Pasak jų, didžiulė laimė – turėti savo parapiją ir joje veikiančius Dievo namus.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija