2013 m. rugsėjo 27 d.    
Nr. 35
(2059)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Grėsmė Dainų šventei

Kultūros ministras Šarūnas Birutis sunerimęs, kad iškilo grėsmė Dainų šventės išsaugojimui ir tęstinumui. Dėl mažų atlyginimų mažėja kultūros darbuotojų, išyra meno kolektyvai, kyla grėsmė į UNESCO reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą įrašytos Dainų šventės išsaugojimui ir tęstinumui. Pirmadienį ministras įteikė Vyriausybei savo ir Lietuvos kultūros asociacijų raginimą neatidėliotinai spręsti atlyginimų kėlimo kultūros darbuotojams problemą. Savo pranešime panaudoja net tokią sąvoką, kaip genocidas: „Tai – paskutinė galimybė išsaugoti Lietuvą, kaip valstybę, saugančią ir plėtojančią savo kultūrą bei tradicijas (...). Kultūros darbuotojų genocidas šalyje, neįvertinant jų darbo, – didžiausia klaida, kurią reikia kuo skubiau atitaisyti“. Anot ministro, pernai Lietuvoje sumažėjo bibliotekų ir jų darbuotojų, nors 45 proc. šalies gyventojų naudojosi bibliotekų paslaugomis. Šalies muziejuose dirba apie 900 specialistų, turinčių aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ilgametę darbo patirtį. Daugelio jų atlyginimai tesiekia 1185–1200 litų atskaičius mokesčius. Nuo 2013 metų sausio 1 dienos padidinus minimalią mėnesio algą iki 1000 litų, pagrindinių muziejų specialistų atlyginimai priartėjo prie šių įstaigų techninių darbuotojų (valytojų, darbininkų, sargų) atlyginimų.

Kartu ministras priminė, kad jau parengta kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2014–2016 metais programa, kuria siekiama didinti kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokestį. Per trejus metus tikimasi pasiekti, kad mažiausiai uždirbančių kultūros ir meno darbuotojų mėnesio darbo užmokestis būtų ne mažesnis kaip 1732 litai, o kitų darbuotojų darbo užmokestis padidėtų vidutiniškai 45 procentais.

Trečiadienį Vilniuje, Vinco Kudirkos aikštėje, priešais Vyriausybės pastatą, į mitingą susirinkę kultūros darbuotojai paskelbė rezoliuciją, kuria pareikalavo, kad Vyriausybė imtųsi ryžtingų veiksmų ir patvirtinti konkrečią kultūros darbuotojų darbo užmokesčio kėlimo programą. Prie oresnių atlyginimų reikalavusių kultūrininkų prisijungė ir kultūros ministras Šarūnas Birutis. Į protesto akciją susirinko vos ne dvigubai daugiau žmonių nei buvo planuota. Čia plazdėjo įvairių šalies kultūros centrų vėliavos, mitinge dalyvavo muziejų, kultūros centrų, bibliotekininkų ir kultūros savivaldos asociacijų nariai, kultūros darbuotojų profesinės sąjungos atstovai. Kreipdamasis į susirinkusiuosius Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas Raimundas Balza pabrėžė, kad kultūros darbuotojai iš vieno valstybės skirto lito sukuria dešimteriopą naudą: „Pagal ekonomistų skaičiavimus, kultūra sukuria 6 proc. BVP, o kultūrai išlaikyti mūsų valstybė skiria tiktai 0,6 proc.“ Prie mitinguotojų prisijungus kultūros ministrui Š. Biručiui iš minios pasigirdo ir šūksniai „Mes tikime ministru!“. Nors Vyriausybės atsako į rezoliuciją mitinguotojai tikino lauksiantys iki spalio 7-osios, tačiau jau spalio 1 dieną kultūros centrų darbuotojai žada surengti dar vieną protesto akciją.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija