2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tapęs laisvės kovų legenda

Paskutinio žuvusio partizano, Lietuvos kariuomenės karo lakūno Kosto Liuberskio-Žvainio 100-osioms gimimo metinėms

Vilmantas Krikštaponis

(Tęsinys. Pradžia nr. 33)

Laikraštėlyje „Partizanų šūvių aidas“ publikuojami straipsniai suskirstyti skyriais, juose randama plataus apibendrinimo straips, sveikinimų įvairių švenčių proga, kreipimųsi į tėvūnijos partizanus, jaunimą, į tautą. Štai keletas pavyzdžių:

Visų mūsų pavergtos ir išblaškytos tautos sūnų ir dukrų mintys prie buvusių laisvos Lietuvos smūtkelių, vienijasi ir stiprėja į vieną galingą tautos dvasią, kurios vienintelis tikslas – iškovoti laisvę Lietuvai.


Mirė Kazys Bobelis

Būdamas 90 metų pirmadienį mirė JAV išeivijos ir Lietuvos veikėjas Kazys Bobelis.

K. Bobelis gimė 1923 m. kovo 4 d. Kaune. Tėvas – Lietuvos kariuomenės savanoris, pulkininkas Jurgis Bobelis (1885–1954). K. Bobelis baigė Kauno J. Jablonskio pradinę mokyklą ir „Aušros“ berniukų gimnaziją. 1941 metais dalyvavo tautos sukilime prieš bolševikus. Naciams likvidavus Laikinąją Lietuvos vyriausybę, dalyvavo antinacinėje jaunimo veikloje. K. Bobelis studijavo mediciną Vytauto Didžiojo, Graco (Austrija), Tiubingeno (Vokietija) universitetuose. 1948 metais apgynė medicinos mokslų daktaro disertaciją. 1949 metais atvykęs į JAV, gyveno Čikagoje, studijavo ir specializavosi Džono Hopkinso, Bostono universitetuose ir Filadelfijos centrinėje ligoninėje, įgijo chirurgo specialybę. 1953 metais pradėjo privačią chirurgo praktiką Čikagoje ir Elgine, Ilinojaus valstijoje. 1962–1972 metais buvo Čikagos medicinos mokyklos ir Čikagos Lojolos universiteto klinikinės chirurgijos profesorius. 1978–1991 metais vertėsi privačia medicinos praktika Floridoje. Priklausė daugeliui JAV ir pasaulio medicinos organizacijų. 1977–1978 metais Kane apygardos medikų draugijos prezidentas. Daugelį metų buvo Šv. Juozapo ir Šv. Antano ligoninėse chirurgijos vadovas, Šv. Juozapo ligoninės prezidentas.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija