2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Paminklu įamžino savo krašto poetą

Romas Bacevičius

Paminklo atidengimo juostą
perkirpo Šakių rajono meras
Juozas Bertašius ir Paminklo
poetui Pranui Vaičaičiui fondo
pirmininkas Vidmantas Staniulis

Renginį vedė kraštietė
Irena Plaušinaitytė

Paminklo autorius skulptorius
Juozas Šlivinskas

Paminklą laimina vyskupas
emeritas Juozas Žemaitis MIC

Paminklas poetui Pranui Vaičaičiui

SINTAUTAI. Rugsėjo 21-ąją čia vyko paminklo kraštiečiui poetui Pranui Vaičaičiui (1876–1901) atidengimo iškilmės. Jos prasidėjo iš gretimo Santakų kaimo kilusio poeto kapo lankymu ir šv. Mišiomis už gyvus bei mirusius kraštiečius. Jas Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje aukojo vyskupas emeritas Juozas Žemaitis MIC, koncelebravo Šakių dekanas, Kudirkos Naumiesčio klebonas kan. Donatas Jasulaitis ir Vilkaviškio vyskupijos kancleris kun. dr. Žydrūnas Kulpys. Šv. Mišiose prisimintas ir poeto brolis kun. Juozapas Vaičaitis (1881 11 20–1961 02 07) . Paskui renginys persikėlė į miestelio aikštę, kur vyskupas palaimino šalia senosios jau atstatytos Sintautų mokyklos, kurioje mokėsi P. Vaičaitis, stovintį jam skirtą paminklą, sukurtą skulptoriaus Juozo Šlivinsko. Paminklas poetui – tarsi du atverstos knygos puslapiai. Kairiajame puslapyje iškalti žodžiai iš eilėraščio „Yra šalis“, kitame – į visus žvelgiančio paties P. Vaičaičio bronzinė skulptūra. Paminklo atidengimo juostą perkirpo Šakių rajono meras Juozas Bertašius ir Paminklo poetui Pranui Vaičaičiui fondo pirmininkas bibliofilas Vidmantas Staniulis. Paminklas pastatytas už aukotojų lėšas. Jis kainavo 80 tūkst. litų, o reikiama suma vis dar nesurinkta – aukos teberenkamos. Paminklo aukotojams dėkojo ir Padėkos raštus ir dovanėles – dailininko Vytauto Kuso paveikslėlius – įteikė V. Staniulis. Paminklo sumanytojams dėkojo Seimo narė Onutė Valiukevičiūtė, kultūros viceministras Darius Mažintas, XXVII knygos mėgėjų draugijos atstovė Dalia Poškienė ir kiti svečiai. Pagerbtas ir paminklo autorius skulptorius J. Šlivinskas. Renginį vedė iš Vilniaus atvykusi kraštietė Irena Plaušinaitytė, dainavo Sintautų kultūros centro moterų vokalinis ansamblis „Mozaika“.

Beje, paminklą P. Vaičaičiui planuota statyti dar prieš karą, buvo paaukota apie 3000 litų. Vienas iš aukotojų buvo prezidentas A. Smetona. Tačiau dėl karo paminklas liko nepastatytas. Iškilmių dalyviai buvo pakviesti  aplankyti Vaičaitynę, joje esantį poeto muziejų.

Renginyje buvo pristatyta „Versmės“ leidyklos išleistos monografijos „Sintautai“ antroji dalis, paskelbtos poezijos konkurso P. Vaičaičiui laureatės Ona Jasinskienė (Šakiai), Vida Girininkienė (Vilnius) ir Danutė Skaisgirienė (Griškabūdis). Apie monografijos svarbą pasakojo leidyklos vadovas Petras Jonušas ir vyriausioji redaktorė V. Girininkienė.

Senojoje mokykloje buvo galima pamatyti retrospektyvinę leidinių parodą „Sintautų krašto šviesuoliai“.

Šakių rajonas
Vido VENSLOVAIČIO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija