2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Klojimo teatrai vaidino tryliktą kartą

Jaunosios festivalio dalyvės

Kurtuvėnai. Prie dvaro svirno vyko XIII respublikinis lietuviškų tarmių klojimo teatrų festivalis „Kurtuvėnai 2013“. Festivalis, skirtas Tarmių metams, vyko ne tik prie Kurtuvėnų dvaro svirno, bet ir Bazilionuose bei Bubiuose. Jame dalyvavo daugiau kaip 150 dalyvių. Šių metų festivalyje spektaklius parodė mėgėjų teatrai iš įvairių Lietuvos regionų ir Lenkijos.

Šventė prasidėjo iškilmingu teatralizuotu atidarymu, kuriame buvo pagerbtos visos lietuviškos tarmės. Atidarymo programoje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės mėgėjų teatras „Mozaika“ bei vaikų ir jaunimo teatras „Ikaras“ (režisieriai Leontina ir Petras Valskiai). Vežimu į šventę atvažiavę festivalio gaspadoriai Ona (Irena Pliuščiauskienė) ir Jokūbas (Zenonas Gestautas) pasveikino gausiai susirinkusius žiūrovus.

Šventinius pasveikinimus tarė Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus vedėjas Tomas Vaitkus ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro direktorius Raimondas Sinkevičius.

Pirmą festivalio dieną spektaklius parodė Telšių rajono Nevarėnų kultūros centro mėgėjų teatras „Žibintas“ (režisierė Alvyda Kniurienė), Šeimos lėlių teatras iš Gruzdžių „Abra Kadabra“ (režisierė Jurgita Jasiškytė), Kurtuvėnų folklorinio ansamblio „Kurtuove“ klojimo teatras (režisierė Ramunė Mikėnienė). Koncertavo Bubių folkloro ansamblis „Obelėlė“ (vadovė Aldona Vyšniauskienė). Žiūrovai negailėjo plojimų Šiaulių rajono savivaldybės iliuzionistės Ninos Kundrotienės pasirodymui.

Bubių mokykloje buvo parodytas Nevarėnų mėgėjų teatro „Žibintas“ spektaklis Edmundo Untulio „Laimės kalvis“, o Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Bazilionų filiale – Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatro spektaklis Balio Sruogos „Dobilėlis penkialapis“ (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė) ir Bazilionų filialo mėgėjų teatro spektaklis „Lopšinė vienuolyne“ (režisierė Birutė Sinkevičienė).

Sekmadienį daug žiūrovų ir festivalio dalyvių pritraukė Kurtuvėnų turgelio „Kiemturgis“ teatralizuotas atidarymas. Simbolišką turgelio virvę perkirto Kurtuvėnų regioninio parko direktorius Rimvydas Tamulaitis. Programoje dalyvavo Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro Drąsučių filialo liaudiškos muzikos kapela, vadovaujama Kęstučio Rupšio.

Po festivalio gaspadorių Onos ir Jokūbo bei Kurtuvėnų folkloro ansamblio „Kurtuove“ pasisveikinimo spektaklius parodė keturi mėgėjų teatrai – Joniškio rajono Kriukų mėgėjų teatras (režisierė Danguolė Musejukienė), Kupiškio rajono Skapiškio kultūros namų teatras „Stebulė“ bei vaikų ir jaunimo teatro studija „Ku-Kū“ (režisierė Vita Vadoklytė), Mažeikių rajono savivaldybės kultūros centro Juozo Vaičkaus „Skrajojamasis“ teatras (režisierė Airida Lementauskienė), Punsko lietuvių kultūros namų klojimo teatras (režisierė Jolanta Malinauskaitė-Vektorienė).

Visiems festivalyje dalyvavusiems kolektyvams buvo įteiktos Šiaulių rajono savivaldybės administracijos Kultūros skyriaus ir Šiaulių rajono savivaldybės kultūros centro padėkos, simboliniai festivalio žibintai bei rajono ūkininkų Ilonos ir Petro Baristų bei „Kiemturgio“ turgelio įsteigtos dovanos.

Vitolda Dovidauskienė,
Kultūros skyriaus vyr. specialistė

Šiaulių rajonas
Aldonos Sireikienės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija