2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Pravertas tradicinis „Langas į širdį“

Šventės „Langas į širdį“
dalyviai prie Siesikų pilies

Toliūnai. Į ketvirtąją tradicinę kūrėjų šventę „Langas į širdį“ Žolinių dieną savo gimtajame Toliūnų kaime pakvietė fotografas, poetas, Ukmergės kultūros tarybos pirmininkas Albinas Kuliešis. Poetų, muzikos atlikėjų, fotografų, skulptorių, tautodailininkų bei meno mylėtojų susitikimas prasidėjo ekskursija po restauruojamą Siesikų pilį. Šventės dalyviai turėjo puikią galimybę pasigrožėti atgimstančia XVI amžiaus pilimi, išgirsti legendomis apipintą jos istoriją, pasidžiaugti pilies savininko Audrio Matulaičio atsakingu ir kruopščiu darbu, restauruojant unikalų kultūros paveldo objektą. Įsiamžinus bendroje nuotraukoje Siesikų pilies prieigose, šventės dalyviai ir svečiai vyko į Toliūnų kaimą, esantį prie Siesikų ežero. Poezijos, muzikos ir kitų menų fiesta prasidėjo šventės „Langas į širdį“ vėliavos pakėlimu. Kūrybos simbolis – Baltasis Pegasas – suplazdėjo mėlyname šventės vėliavos fone, simbolizuojančiame vasarišką dangaus ir Siesikų ežero mėlį. Skulptoriaus ukmergiškio Rimanto Zinkevičiaus autoriniai darbai – ąžuoliniai kareivėliai – stojo vėliavos ir kūrėjų šventės sargybon. Renginio literatūrinė  programa prasidėjo Albino Kuliešio eilėraščio „Toliūnai“, dedikuoto savo gimtajam kaimui, premjeriniu pristatymu. Eiles skaitė autorius. Po to sekė Rokiškio krašto kultūros žurnalo „Prie Nemunėlio“ pristatymas ir jo redaktorės Alicijos Matiukienės pasakojimas apie įvairių meno sričių atstovų kūrybinius atsivėrimus  žurnalo puslapiuose. Poetiniu žodžiu į susirinkusiųjų širdis prabilo Jonavos rajono literatų klubo „Šaltinis“ nariai Irena Nagulevičienė ir Mindaugas Švėgžda. Kėdainių krašto poetė Rima Petrilevičienė, Sigutė Lisauskienė iš Molėtų, Ukmergės krašto poetai Romas Raila, Antanas Guzelis bei šventės organizatorius Albinas Kuliešis skaitė savo naujausius eilėraščius. Anykščių literatų klubui „Marčiupys“ atstovavo klubo įkūrėjas ir poetas Algirdas Ražinskas. Jis visus nustebino ir sužavėjo XX a. pr. rusų poeto Nikolajaus Gumiliovo eilių vertimais. Paslaptingumu, nuoširdumu dvelkė anykštėnių Danutės Gečytės ir Reginos Karaznevičienės poetinis žodis. Prasmingais tekstais į klausytoją kreipėsi būrelis Kauno miesto poetų sambūrio „Branduma“ nariai, kuriuos į šventę palydėjo poetė Irena Žurumskienė. Svečias iš Švenčionių rajono – fotomenininkas ir poetas Algis Jakštas – skaitė savo eiles, dalijosi kūrybiniais fotomeno darbais. Į poetinius skaitymus gražiai įsiliejo dainuojamosios poezijos atlikėjų – anykštėno Vidmanto Plėtos ir jonaviškės Gražinos Švėgždės – atliekamos dainos. Tą vakarą visus sužavėjo dainų autorė ir atlikėja Vilija Urbonienė iš Rokiškio, kartu su savo kolege smuikininke Oksana Sadauskiene klausytojams pristačiusi kompaktinę plokštelę „Iki tavęs“. Kūrėjų šventėje bičiuliškai diskutavo tautodailininkai ukmergiškiai Valentas Butkus, Rimantas Zinkevičius, tapytojas Vytautas Mackevičius, dizainerė Onutė Kojalienė, tautodailininkas Antanas Juodis, šventės erdvę dekoravęs savo įspūdingais  drožiniais, floristas Vidas Svalbonas, šventei nupynęs Žolinių vainiką, keramikas Virginijus Barzdžius – šventės medalio autorius, darbe įkūnijęs Pegaso šuolį, simbolizuojantį Kūrybos proveržį. Gamtos harmonijoje puikiai jautėsi ukrainiečių rašytojas Liubomiras Frankiv. Šventės dalyvius gardžia žirnių koše vaišino dizainerės Dianos Stankevičienės siūtomis kepurėmis padabinti virėjai Gedas Kašauskas ir Virginijus Barzdžius. Vakarėjant į šventės sceną įžengė Toliūnų kaimo „baravykų karalienė“ Vita Šarkinaitė. Ji svečius pavaišino puikiu kulinariniu šedevru – baravykų tortu. Sutemoms gaubiant Siesikų ežerą, vandens žibintų spalvų lydima, paslaptingai artėjo valtis, žadėdama intrigą. Laumės (vaid. Danutė Gečytė) ir kipšiuko (vaid. Antanas Juodis) atlikta teatrinio vaizdelio inscenizacija visiems susirinkusiems priminė, kad šventė vyksta prie paslaptingo Siesikų ežero. Tą Žolinių vakarą, kai jau ryškėjo rugpjūčio žvaigždėtos nakties kontūrai, kai nuo laužo šviesose bolavo ir švietė tuopų kamienai, o kažkur ežero pakrantėje suplasnojo baltasis garnys, ant kalnelio, prie plazdančios šventės vėliavos stovėjo mažas berniukas Ovidijus iš Toliūnų kaimo. Simpatiškas ir guvus, neįveikęs ąžuolinių kareivėlių tvirtumo ir svorio, pritūpęs ėmė degti vieną po kitos žvakeles. Nuo jų ugnelės nušvitęs kalnelis teikia vilties nykstančiam kaimui...

Alicija Matiukienė,
Rokiškio Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos direktorė

Ukmergės rajonas
Vido Svalbono nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija