2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Atlaidus vedė vienuolis dominikonas

Kun. Augustinas Ruzgys OP

Upynos parapijos choristai
Švč. Mergelę Mariją garbino
gražiausiomis giesmėmis

Procesijoje – Upynos parapijos jaunimas

UPYNA. Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijos tikintieji rugsėjo 15-ąją šventė titulinius atlaidus. Į juos atvyko garbingas svečias iš Vilniaus – kunigas vienuolis dominikonas Augustinas Ruzgys, kilęs iš Šilalės krašto. Votyvos šv. Mišias už Upynos parapijos gyvuosius ir mirusiuosius aukojo Upynos parapijos klebonas kun. Eduardas Steponavičius. Jis supažindino atlaidų dalyvius su popiežiaus Pranciškaus kreipimusi į galinguosius pasaulio valstybių vadovus dėl taikos išsaugojimo, pasikliaujant malda ir taikiomis derybomis, o ne karais. Atlaidų Sumos šv. Mišias aukojo kun. A. Ruzgys OP. Jo homilija buvo susieta su Dievo Motinos Vardo diena, kuri sutapo su Šiluvos atlaidais. Talkinant ministrantams, adorantėms bei darniai ir gražiai giedant dvidešimties žmonių Upynos parapijos chorui, kuriam vadovauja vargonininkas Eugenijus Naktinskis, atlaidų Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidai baigėsi iškilminga procesija aplink bažnyčią ir pačiomis gražiausiomis, nuoširdžiausiomis maldomis, skirtomis Dievo Motinai.

Atlaidų proga buvo gražiai sutvarkyta šventoriaus aplinka, gėlėmis ir vainikais išdabinta bažnyčia. Tuo pasirūpino ilgamečiai šios bažnyčios darbuotojai: pročkelė Aniceta Sugintienė ir zakristijonas Arkadijus Vaitkus.

Švč. Mergelės Marijos Vardo diena yra švenčiama rugsėjo 12 dieną. Spėjama, kad Marijos vardas yra kilęs iš hebrajiško žodžio „Miriam“. Pažodžiui išvertus „trokštamas vaikas“. Kai kurie kalbų žinovai mano, jog Marijos vardas gali reikšti valdovę, skausmo aitrumą, jūrų šviesą. Manoma, jog Marijai, kaip skausmo Motinai, dėl jos sūnaus Kristaus kančios ir mirties bei jos titulo išaukštinimo, paskelbiant ją pasaulio Atpirkėjo Jėzaus Kristaus Motina, visiškai tinka ir visos minėtų žodžių reikšmės. Taigi Marijos vardo šventė pradėta minėti 1513 metais Ispanijoje. Netrukus ši šventė paplito po visą pasaulį. Šiuo metu vien Lietuvoje yra 12 bažnyčių, tituluotų Švč. Mergelės Marijos Vardu.

Pranciškus ŽUKAUSKAS

Eligijaus Vaitkaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija