2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilkaviškio vyskupijoje

Marijampolės dekanate

Bažnyčios ir klebono šventė

SASNAVA. Šiemet į tradicinius Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus Sasnavoje gausiai susirinkę parapijiečiai ir svečiai pirmiausia buvo sutikti Kazlų Rūdos muzikos klubo pučiamųjų orkestro (vadovas Rimantas Gelgota) atliekamos sakralinės muzikos. Tai – Sasnavos bendruomenės ir seniūnijos dovana parapijai, šventusiai ne tik atlaidus, bet ir Sasnavos bažnyčios 75-metį. Ypatingi šie atlaidai ir klebonui kun. Arvydui Liepai – prieš 15 metų per šiuos atlaidus jis pasakė pirmąjį pamokslą savo parapijiečiams.

Šv. Mišias aukojo VDU Katalikų teologijos dėstytojas kun. doc. dr. Rimas Skinkaitis, išpažinčių klausė karo kapelionas kun. Edvardas Baniulis. Ne vieno žvilgsnis krypo link vargonų, išgirdus didingą jų gaudesį ir nuostabų balsą. Kauno muzikinio teatro solisto, buvusio parapijos vargonininko ir bažnyčios choro vadovo Egidijaus Bavikino giedojimas tapo malonia staigmena tiek parapijiečiams, tiek klebonui.

Atlaidai buvo baigti procesija aplink bažnyčią. Po palaiminimo parapijiečių vardu kleboną Arvydą pasveikino Sasnavos seniūnė Nijolė Smilgienė. Parapijiečiai klebonui ir bažnyčiai padovanojo 100 žvakelių žvakidę, kad degdami vieną žvakelę nuo kitos šv. Mišių aukoje būtume visi kartu kaip kalbėdami „Tėve mūsų“. Jauno parapijiečio Irmanto Kvietkausko nutapytas Sasnavos bažnyčios paveikslas – irgi dovana klebonui ir bažnyčiai. Simbolines penkiolika baltų rožių klebonui įteikė penkiolika jo pakrikštytų jaunuolių, penkioliktą rožę – kaip padėkos ženklą už rūpinimąsi jaunimu – įteikė Miglė Pečkytė – pirmoji pakrikštyta klebono prieš 15 metų kaip tik per Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus.

Sveikinimo žodžius tarė ir svečiai: Seimo narys, Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas, Marijampolės savivaldybės vicemeras Sigitas Valančius. Už supratimą ir visada pamokantį žodį klebonui dėkojo Sasnavos pagrindinės mokyklos direktorė Asta Giedraitienė.

Dėkodamas klebonas kun. A. Liepa pirmiausia nusilenkė savo mamai, apkabino Ją ir padovanojo gėlių.

Pagal Sasnavos parapijos interneto svetainę

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija