2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vilniaus arkivyskupijoje

Ignalinos dekanate

Paminėjo bažnyčios 240 metų sukaktį

Klebonas kun. Marijonas Savickas
(dešinėje) savo balsu prisijungė
prie kapelos dainos

Ceikinių Švč. Mergelės
Marijos Vardo bažnyčia

CEIKINIAI. Rugsėjo 15 dieną čia paminėta Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčios 240 metų sukaktis. Ceikinių parapijos tikintieji rinkosi į iškilmingus Švč. Mergelės Marijos Vardo atlaidus, o po šv. Mišių koncertą dovanojo Ceikinių kaimo kapela „Keiziai“, folkloro ansamblis „Babutės kuperkas“ ir kanklininkė Judita Čibiraitė.

Padavimas byloja, kad dabartiniame bažnyčios šventoriuje augo didžiulis beržas, kuriame piemenėliams pasirodė Švč. Mergelė Marija ir reikalavo, kad šioje vietoje būtų pastatyta bažnyčia. Pasakojama, kad nuo tada ceikiniškiai ėmė melsti Švč. Mergelę Mariją sveikatos, aukoti aukas. 1773 metais bajoras M. Šmigelskis Ceikiniuose pastatė liaudies architektūros formų medinę bažnyčią ir paskyrė jai beneficiją. Iki tol – 1622–1700 metais – kaime veikė evangelikų bažnyčia, o 1636 metais (kituose šaltiniuose – 1675 metais) buvo pastatyta pirmoji katalikų bažnyčia. 240 metų sukaktį galima laikyti simboline – žinoma, kad per Pirmąjį pasaulinį karą šventovė sudegė, tačiau po karo ant senųjų pamatų ir vėl išaugo nauja medinė bažnytėlė. 1947 metais kun. J. Karaliuko ir kun. Br. Laurinavičiaus iniciatyva bažnyčia buvo padidinta.

Iš Ceikinių klebonų minėtinas XX amžiaus pradžioje parapiją aptarnavęs kun. I. Šopara. Jis mokė lietuvių jaunimą, ugdė tautinę savimonę, ragino steigti mokyklas, organizacijas. Dėl šios veiklos klebonas buvo skundžiamas rusų valdžiai, vėliau – teistas.

Ceikiniuose yra dirbę kun. A. Labutis, kuris 1831 metais suorganizavo sukilėlių būrį ir puolė carinės kariuomenės įgulą Švenčionyse. Nuo 2008 metų Ceikiniuose skamba varpas, skirtas kun. A. Labučiui ir jo bendražygiams, žuvusiems už Lietuvos laisvę Švenčionių mūšyje, atminti.

1963 metais Ceikiniuose dirbęs klebonas kun. K. Garuckas buvo Helsinkio žmogaus teisių gynimo komiteto narys ir vienas iš komiteto kūrėjų Lietuvoje. 1990–2002 metais Ceikiniuose dirbo poetas tremtinys kun.  K. Vaičionis, o nuo 2002 metų ceikiniškius gražiais darbais džiugina klebonas kun. Marijonas Savickas, padedamas rezidento kun. Antano Valatkos.

Rūta Mudinaitė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija