2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežiaus paskatos katalikų žiniasklaidai

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas daugiau kaip valandą
bendravo su žurnalistais skrydžio
iš Rio de Žaneiro, kur vasarą vyko
Pasaulinės jaunimo dienos, metu,
atsakydamas į jų gausius klausimus

Pasirinkto Pranciškaus vardo prasmė

Popiežiui Pranciškui pirmąjį pontifikato pusmetį aktyviai bendraujant su katalikų žiniasklaida, rugsėjo 19 dieną pasaulio jėzuitų periodiniuose leidiniuose buvo publikuotas jo išsamus pokalbis su žurnalo „La Civilta Cattolica“ („Katalikų civilizacija“) redaktoriumi kunigu Antoniju Spadaru (Antonio Spadaro) SJ, kuriame aptariama dabartinė Bažnyčios situacija ir pastoracinės misijos prioritetai. Turbūt pats laikas aptarti ir Šventojo Tėvo aktualų mokymą apie socialinės komunikacijos uždavinius. Šio pobūdžio pastabas popiežius Pranciškus išsakė keliuose susitikimuose su žurnalistais ir jų dvasiniais vadovais, kurių pirmasis įvyko kovo 16 dieną, netrukus po jo išrinkimo į apaštalo šv. Petro sostą. Prisiminti tą audienciją verta ir dėl to, kad šiandien, spalio 4 dieną, Šventasis Tėvas atlieka piligrimystę į Italijos istorinį miestą Asyžių, norėdamas pagerbti didįjį Bažnyčios šventąjį ir vienuolijos įkūrėją šv. Pranciškų Asyžietį (1181–1226), kurio vardą pasirinko, sužinojęs kardinolų konklavos rezultatus.


Rafinuoto narcisizmo saulėlydis

Kun. Vytenis Vaškelis

Neseniai popiežius Pranciškus Vatikano Šv. Mortos svečių namuose kalbėjo apie artimo meilę, be kurios Bažnyčios bei visuomenės gyvenime neįmanoma siekti bendro gėrio. Čia kaip didžiausią kliūtį jis įvardijo narcisizmą, kuris yra tarsi protinis sutrikimas, ištinkantis tuos, kurie turi daugiau valdžios. Pasak Šventojo Tėvo, pirmenybė, kuri kartais perdėm skiriama pasaulietinių struktūrų interesams, turi būti keičiama į dar uolesnę vyskupų ir kunigų tarnystę Dievo tautai.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija