2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Svečiai iš Vokietijos ir Vadžgirio

Svečiai gieda prie Nemakščių
Šv. Trejybės bažnyčios

Svečiai Technikos muziejukyje

Neseniai Nemakščiuose svečiavosi Grossenhaino Šv. Katerinos ir Vantevitco katalikų bažnyčių chorai (abu iš Vokietijos) bei Vadžgirio (Jurbarko r.) sakralinės muzikos ansamblis.

Svečiai pirmiausia apsilankė Technikos muziejukyje, kurį įkūrė Leonas Tamulevičius. Kaip ir dera, pasitinkant garbingus svečius, jiems buvo teikiama duona. Po to svečius pristatė Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblio vadovė Lina Lukošienė. Bažnyčios chorų vadovas Stefan Jeanke pasakojo apie savo veiklą bei keliones po Baltijos valstybes. Svečius sutiko Nemakščių seniūnas Remigijus Laugalis, Nemakščių bendruomenės atstovai ir pirmininkė Elena Vaitkuvienė, Užkalnių kaimo bendruomenės pirmininkas Gitanas Kybartas, Nemakščių darželio direktorė Dalia Mačiulaitienė, Raseinių rajono kultūros centro Nemakščių kultūros namų specialistas kultūrai Zenonas Burba, Aštuonratės važiuoklės draugijos narė Irena Bertašienė, sodybos šeimininkė Marytė Tamulevičienė. Seniūnas svečiams įteikė atminimo dovanėles. Aštuonratės važiuoklės draugijos narė I. Bertašienė supažindino su muziejaus eksponatais. Svečiai domėjosi čia eksponuojama technika, išbandė ją. Čia jie atrado ir daug vokiškos technikos. Po to visi buvo vaišinami šeimininkių I. Bertašienės ir J. Šarlauskienės kepta kiaušiniene, blynais, linksmai šoko lietuvių liaudies ratelius. Svečiams „muziejuks“ paliko didžiulį įspūdį.

Vakare visi rinkosi į Nemakščių Šv. Trejybės bažnyčią. Čia buvo aukojamos šv. Mišios. Paskui Grossenhaino Šv. Katerinos ir Vantevitco katalikų bažnyčių chorai (vad. Stefan Jeanke) ir Vadžgirio sakralinės muzikos ansamblis (vad. Lina Lukošienė), pritariant būgnams giedojo katalikų giesmes. Buvo giedama vokiečių ir lietuvių kalba. Buvome nustebę, jog svečiai iš Vokietijos moka daug lietuviškų giesmių. Svečiai kartu su visa sale dainavo dainą „Tėvyne dainų ir artojų“ (ž. Justino Marcinkevičiaus, muz. Gintauto Tautkaus).

Laimutė Šaparnienė

Nemakščiai, Raseinių rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija