2013 m. spalio 4 d.    
Nr. 36
(2060)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Iš kelionės į Šiluvą

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio
draugijos nariai procesijoje
dalyvavo su savo vėliavomis

Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariai ir kiti tikintieji kiekvienais metais vyksta į Šiluvos atlaidus. Šiais metais pirmąją atlaidų dieną, rugsėjo septintąją, ankstyvą rytą 70 maldininkų autobusu važiavo į Šiluvą. Oras buvo nuostabus, autobusas patogus, visi geranoriški ir maloniai nusiteikę. Kelionės metu visi nuoširdžiai meldėsi, todėl kelionė neprailgo. Atvykę į Šiluvą, pirmiausia skubėjome į Apsireiškimo koplyčią, nes labai norėjome pasiklausyti Akatisto. Koplyčia buvo pilnutėlė, visi dvasingai jungėsi maldoje, mus visus užliejo nepaprastas malonus jausmas. Po to aikštėje prieš Baziliką meldėmės Rožinio malda. Su savo dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vėliava dalyvavome procesijoje. Išklausėme šv. Mišias, pasimeldėme prie Stebuklingo Švč. Mergelės Marijos paveikslo, dėkojome už gautas malones.

Grįždami namo, norėjome aplankyti Tytuvėnus ir Kryžių kalną. Bevažiuodami kelyje sutikome eiseną su vėliavomis, labai daug jaunų žmonių, kurie, vadovaujami Šiaulių vyskupo, antrą dieną keliavo iš Kryžių kalno į Šiluvą. Jų buvo daug, net atvykusių iš kitų šalių su savo vadovais vienuoliais, jie buvo linksmi, pakylėti, mums mojavo ir kartu su mumis džiaugėsi. Mes juos sutikome ir pagerbėme stovėdami. Ilga ir plati buvo jų kolona. Mes jiems irgi mojavome ir plojome. Tai mus sujaudino iki ašarų. Pagalvojome, kad dar daug gero jaunimo yra. Tai mums paliko neišdildomą įspūdį.

Dėkodami Aukščiausiajam ir Švenčiausiai Mergelei Marijai už gautas malones ir globą kelyje su malda laimingi grįžome į Rokiškį. Sustojome prie Evangelisto Šv. Mato bažnyčios, kurioje tuo metu vyko Švč. Sakramento adoracija, kurią skelbė Šventasis Tėvas visam pasauliui už taiką Sirijoje. Kurie dar turėjo jėgų, dalyvavo adoracijoje. Džiaugėmės prasmingai praleista diena.

Ona Seibutienė,
Rokiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija