2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

MŪSŲ
RĖMĖJAS

Kurianti
Lietuva


ARCHYVAS

2013 metai


XXI Amžius


Kronika

Iškiliausiems kūrėjams – padėkos žodžiai ir koncertas

Rūta Averkienė

„Sidabrinės bitės“ laureatė (centre)
su grupe renginio dalyvių Senosios
Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje

Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje rugsėjo 22-osios sekmadienį paminėtos Senojoje Varėnoje gimusio Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 138-osios gimimo metinės ir septynioliktą kartą įteikti garbingi ,,Sidabrinės bitės“ apdovanojimai. Šie ženklai įsegti ir Savivaldybės kultūros premija apdovanotos 2013 metų ,,Sidabrinės bitės“ laureatės – žymi menininkė, keramikė Elvyra Petraitienė ir ilgametė Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė.

Paminėtos M. K. Čiurlionio gimimo metinės

Iškilmingas renginys prasidėjo šv. Mišiomis, kurias už iškiliausią lietuvių tautos menininką, Senojoje Varėnoje gimusį  M. K. Čiurlionį bei visus Varėnos krašto kūrėjus aukojo šio tradicinio renginio globėjas, Senosios Varėnos Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios klebonas kun. Pranciškus Čivilis. Šv. Mišių metu ir po jų įspūdingą koncertą iškilmingo renginio dalyviams padovanojo maestro Virgilijus Noreika (tenoras), dainininkai  Asta Krikščiūnaitė (sopranas),  Dainius Puišys (baritonas) bei žymus vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.

,,Sidabrinės bitės“ – darbščiausioms Varėnos krašto „bitutėms“

Po šv. Mišių Varėnos rajono savivaldybės bei rajono Kultūros ir meno tarybos iniciatyva septynioliktą kartą ,,Sidabrinės bitės“ buvo įsegtos labiausiai Varėnos krašto kultūrai ir menui nusipelniusiems žmonėms.

1996 metais Varėnos kultūros ir meno taryba įsteigė Varėnos rajono kultūrai nusipelniusių žmonių apdovanojimą – „Sidabrinės bitės“ ženklą. Apdovanojimo tikslas – skatinti aktyvius kultūros veikėjus, sudaryti vienodas darbo sąlygas visuomeniniams ir etatiniams kultūros darbuotojams. 1998 metais Varėnos rajono savivaldybė „Sidabrinės bitės“ apdovanojimą papildė kultūros premija. Nuo 1996 metų ,,Sidabrinių bičių“ apdovanojimus yra gavę 33 labiausiai rajono kultūrai nusipelnę kraštiečiai.

Jau tapo gražia tradicija po šios šventovės skliautais minint M. K. Čiurlionio gimimo dieną drauge su Varėnos rajono vadovais, meno, kultūros žmonėmis ir Bažnyčios bendruomene pagerbti ir darbščiausias krašto „bitutes“.

Šiemet Savivaldybės kultūros premija bei Kultūros ir meno tarybos ženklu ,,Sidabrinė bitė“ už keramikos tradicijų puoselėjimą, ypatingą tradicinio ir profesionalaus meno dermės jungtį, vienetinius, išskirtinius keramikos kūrinius Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio nominantams ir Varėnos krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje apdovanota žymi menininkė, Maksimonių kaime šalia Merkinės gyvenanti ir kurianti keramikė Elvyra Teresė Petraitienė.

Už sumanų vadovavimą kultūros žmonėms, iniciatyvią ir prasmingą kultūrinę veiklą, kruopštų ir sąžiningą darbą bei didelį indėlį į Varėnos krašto kultūrą „Sidabrinės bitės“ laureate tapo ilgametė Varėnos kultūros centro direktorė Marytė Stoškutė.

Šių metų laureatėms, įsijungusioms į ankstesniųjų metų „sidabrinių bitučių“ būrį, ,,Sidabrinės bitės“ ženklus įsegė Varėnos rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, premijas įteikė Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Laima Vilbikienė, Padėkos raštus – Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė, nuoširdžiai sveikino ankstesnieji „Sidabrinės bitės“ laureatai, būrys artimųjų ir draugų.

Meras Vidas Mikalauskas, sveikindamas šių ir ankstesniųjų metų laureatus, paminėjo, jog šie metai Senajai Varėnai ir visam Varėnos kraštui ypatingi, nes šiemet minimas solidus Senosios Varėnos 600 metų jubiliejus, paženklintas prasmingais renginiais. „Džiaugiuosi, kad esame turtingi iškilių žmonių, kuriančių ir mylinčių savo darbą. Džiaugiamės visų Jūsų puikiais darbais, kuriuos dovanojate savo kraštiečiams ir Lietuvai“, – sveikino rajono vadovas. Meras sakė, jog abi jos – skirtingos asmenybės, tačiau drauge ir panašios meile savo darbui. „Nuostabūs keramikės Elvyros Petraitienės kūrybos darbai įkūnija krašto istoriją. Jos kūriniais ypatingai džiaugiasi geriausi Lietuvos teatralai – režisierės Dalios Tamulevičiūtės profesionalių teatrų festivalio laureatai. Marytė Stoškutė – vyriausia „dirigentė“, sumaniai vadovaujanti dideliam rajono kultūros darbuotojų būriui. Jai puikiai sekasi“, – kalbėjo meras. Jis pasveikino ir maestro Virgilijų Noreiką, tądien šventusį savo gimimo dieną, dėkojo profesoriui už šį ir kitus įspūdingus koncertus, kuriuos iškilus menininkas surengia rajono bažnyčiose.

E. Petraitienė dėkojo už ypatingą įvertinimą ir įspūdingą koncertą, kuris papuošė jos pagerbimo šventę: „Ar galite įsivaizduoti Lietuvos gyvenimą be Virgilijaus Noreikos? Žemai lenkiuosi šiai asmenybei ir dėkoju už tokią dovaną. Aš Varėnos rajone pažįstu daug žmonių, kurie galbūt vertesni už mane šio apdovanojimo, gal net „Auksinės bitės“. Man galbūt užtektų ir medinės skruzdėlės, tačiau labai džiaugiuosi šiuo įvertinimu“, – juokaudama dėkojo menininkė.

„Už tai, kad atkreipėte dėmesį į mano darbą, dėkoju rajono vadovams ir Kultūros ir meno tarybai. Šis apdovanojimas priklauso ne man vienai, bet darbščiai triūsiantiems visiems mano vadovaujamiems kultūros darbuotojams“, – sakė Marytė Stoškutė.

Laureates pasveikinęs Seimo narys Gediminas Jakavonis perskaitė alytiškio bardo Alberto Antanavičiaus joms sukurtą eilėraštį.

Prasmingą renginį vainikavo įspūdingas sakralinės muzikos koncertas „Giesmė Tavo garbei“, kuriame giedojo profesorius, operos solistas Virgilijus Noreika, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė Asta Krikščiūnaitė, dainininkas Dainius Puišys, vargonavo žymus vargonininkas Bernardas Vasiliauskas.

Varėna
Autores nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija