2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Šventėje apsilankė ir vyskupas

Vytautas BAGDONAS

Po šv. Mišių šventėje apsilankė
naujasis Panevėžio vyskupas
Lionginas Virbalas SJ (centre)

Kamajų bendruomenės pirmininkė
Jolanta Vigelienė negailėjo
padėkos žodžių „komandai“,
organizavusiai 30-ąją
„Kuc kuc Kamajuos“ šventę

Erdvi aikštė vos sutalpino
tradicinės kamajiškių
šventės dalyvius ir žiūrovus

Panemunėliečiai demonstravo „Lino kelią“

Koncertuoja Kalvių kultūros
namų kapela „Pasaga“

Tradicinę šventę įspūdingu
soliniu koncertu užbaigė estrados
legenda Stasys Povilaitis

KAMAJAI. Rudens spalvomis padabintais laukais ir kloniais su spaliu į Kamajus atkeliavo tradicinė šventė „Kuc kuc Kamajuos“, šįkart jau 30-oji. Tradiciškai ji vyko dvi dienas. Šeštadienį, spalio 12-ąją, būta daugiau renginių jaunimui, sporto varžybų. Sekmadienį, spalio 13-ąją, čia vyko visi pagrindiniai šventės renginiai.

Pagrindinėje kamajiškių sambūrio vietoje, liaudies dainiaus, poeto ir kunigo Antano Strazdo-Strazdelio vardu pavadintoje aikštėje, nuo ankstyvo rytmečio iki vėlyvos popietės šurmuliavo mugė. Ir ko čia tiktai nebuvo: vaismedžių, vaiskrūmių, sūrių, rūkytos mėsos gaminių, kulinarinių skanėstų, naminės duonos ir pyragų, medaus, tautodailininkų darbų, suvenyrų, įvairių namų apyvokos daiktų. Tereikėjo tiktai pinigų. Bet mugėje galėjai derėtis, tad ir nedaug kišenėje pinigėlių turėdamas vis kokį nors mažmožį prisiminimui galėjai nusipirkti. Ne vienas tradicinės šventės dalyvis galėjo namo parsivežti ir suvenyrinių ženklelių, lipdukų su Kamajų herbu, turistinio-pažintinio pobūdžio leidinių apie Rokiškio kraštą.

Skambant muzikai, šurmuliuojant mugei, būriai žmonių rinkosi į Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčią. Čia šv. Mišias aukojo ne tik Kamajų klebonas kun. mgr. Andrius Šukys, bet ir svečias – naujasis Panevėžio vyskupas – Lionginas Virbalas SJ.

Po šv. Mišių vyskupas apsilankė šventėje „Kuc kuc Kamajuos“, pakilęs į sceną, pasveikino kamajiškius ir jų svečius, išsakė gražius palinkėjimus. Kamajų seniūnė Laimutė Vilimavičienė kaip padėkos simbolį vyskupui įteikė naminės duonos kepalą. Dar kurį laiką garbusis svečias bendravo su kamajiškiais, pažiūrėjo renginį, pasivaikščiojo po miestelį.

Seniūnė L. Vilimavičienė ir Kamajų bendruomenės pirmininkė Jolanta Vigelienė kartu su savo pagalbininkėmis kultūros darbuotojomis vos spėjo kviesti į sceną labiausiai nusipelniusius Kamajų kraštui žmones – geriausius ūkininkus, pavyzdingai tvarkomų sodybų šeimininkus. Kaip ir kiekvienais metais keliems kamajiškiams buvo įteikti ordinai „Už nuopelnus Kamajų kraštui“, pirmaujančių ūkininkų, pavyzdingai tvarkomų sodybų šeimininkų laukė prizai, asmeninės dovanos. Nepamiršta padėkoti ir gausiam būriui rėmėjų. Jiems įteikti „gerumo medeliai“. Sulaukta ir daugybės svečių sveikinimų. Kamajiškių pasveikinti atvyko kitų seniūnijų, bendruomenių atstovai, sveikino ir Seimo narys Vytautas Saulis. Ne vienas kalbėtojas linkėjo toliau tęsti garbingas tradicijas, tokius renginius sėkmingai organizuoti ir ateityje. Būta palinkėjimų surinkti kraštotyrinę medžiagą, archyvinius duomenis, užrašyti senolių prisiminimus, kadangi šventė „Kuc kuc Kamajuos“ organizuota ir prieškario Lietuvoje.

Bendruomenių kiemeliuose buvo galima susipažinti su senoviniais amatais, paragauti liaudiškų patiekalų. Netrūko žiūrovų šalia Panemunėlio universalaus daugiafunkcinio centro atstovų demonstruojamų linininkystėje kadaise naudotų įrankių, įvairių darbų procesų, sukurto „Lino kelio“...

Šventės scenoje gražiai pasirodė ir gausių plojimų susilaukė Duokiškio dainos mylėtojų kolektyvas (vadovė – Giedrė Dagienė), Kalvių kultūros namų kapela „Pasaga“ (vadovės – Stasė Gruoblienė ir Aušra Barauskienė), Kamajų liaudies dainų ir šokių kolektyvas „Senjorai“ (vadovė – Rima Vigelienė), Aukštakalnių kultūros namų kapela „Barškutis“ (vadovė – Esmeralda Smalstienė) bei kiti Kamajų krašto meno mylėtojai. Nuotaikingą vietinių saviveiklos kolektyvų koncertą užbaigė svečias – estrados legenda, dainininkas Stasys Povilaitis.

Rokiškio rajonas
Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija