2013 m. spalio 18 d.    
Nr. 38
(2062)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Marija – svarbiausia tikėjimo moteris

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas prie Fatimos Dievo
Motinos statulos Šv. Petro aikštėje

Lemtingų įvykių kontekstas

Popiežiui Pranciškui liudijant ypatingą asmeninį pamaldumą Dievo Motinai, galima suprasti, kodėl Tikėjimo metų kontekste Romoje minėta Marijos diena susilaukė išskirtinio jo dėmesio. Ta proga praėjusį sekmadienį, spalio 13-ąją, Romos Šv. Petro aikštėje aukotose šv. Mišiose, dalyvaujant iš viso pasaulio atvykusiems pamaldumo Marijai sąjūdžių atstovams su jų ganytojais ir gausybei piligrimų Šventasis Tėvas save ir savo tarnystę ir visą Bažnyčią bei pasaulį paaukojo Švč. Mergelės Marijos Nekalčiausiajai širdžiai. Paminėtina, kad Tikėjimo metų Marijos dienos šventimas sutapo su metinėmis paskutiniojo iš šešių Dievo Motinos apsireiškimų trims Fatimos piemenėliams (Liucijai, Pranciškui ir Jacintai), įvykusio 1917 metų spalio 13 dieną. Tuomet minėtoje Portugalijos vietovėje buvo stebimas vadinamasis „saulės stebuklas“, perspėjančiai išpranašavęs sunkių išbandymų kupiną XX amžių Europai ir pasauliui. Kaip tik prisimenant tuos įvykius popiežiaus Pranciškaus pageidavimu iš Portugalijos į Romą buvo atgabenta originali Fatimos Dievo Motinos karūnuota statula, prie kurios spalio 12–13 dienomis ir vyko pagrindinės liturginės iškilmės.


Esame Nenugalėtojo nuosavybė

Kun. Vytenis Vaškelis

Mūsų pagrindinis pašaukimas – atrasti didingiausią dovaną – Kristų – ir gyventi kilnaus orumo prisodrintą tarnystės gyvenimą Jame. Kadangi esame Dievo Avinėlio krauju atpirktos žmonijos vaikai, todėl bet koks vertybių skalėje žemiausiųjų individų prigimtinių poreikių perdėtas sureikšminimas bei iškėlimas (kaip nenutrūkstamas tęstinumas) aukščiau už dieviškų dalykų ieškojimą bei nenuilstamą jų siekimą bei įgyvendinimą anksčiau ar vėliau priartins asmens augimo moralinį bankrotą, nes jo širdis bus plačiai atverta negailestingiausio priešo – piktosios dvasios – atakoms ir net užvaldymui.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija