2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Vėlinių laužai – gyva tradicija

Rūta Averkienė

Margionių kaimo žmonės, kapinėse
ratu susėdę ant suoliukų aplink
besikūrenantį laužą

Margionys. Visų Šventųjų ir Vėlinių dienomis vėl pagerbėme į Amžinybę išėjusius savo artimus žmones. Tvarkydami jų kapelius, sodindami gėles ir degdami žvakutes, mes dar kartą uždegėme laiko vėjų neužpučiamą atminimo bei pagarbos žvakutę savo sielose. Žinome, kad Vėlinių tradicijos, Lietuvoje skaičiuojančios daugybę amžių, jau baigia negrįžtamai nugrimzti istorijon. Tačiau keliuose Dzūkijos kaimuose jos dar gyvos. Ypač gražiai – aštuonias dienas kūrenant Vėlinių laužus ir nuoširdžiai meldžiantis – senolių tradicijos gerbiamos šiluose pasislėpusiuose Margionyse. Išnykimo ženklu pažymėtuose Zervynų ir Mardasavo kaimeliuose ši tradicija irgi dar rusena. Niekur kitur Lietuvoje to jau nebeišvysime.

Aštuonias dienas Margionių kaimo žmonės, ratu susėdę ant iš seno kaimo kryžiaus padarytų suoliukų ir apstoję besikūrenantį laužą, kalba rožinį, paskui gieda „Viešpaties angelas“, „Marija, Marija...“ Tylūs ir susimąstę, į ugnį žvelgdami, meldžiasi vyresnieji margioniškiai. Vakarėjant žmonių kapinėse sumažėja, po giesmių visi pakrinka po savo namus. Prie Vėlinių laužo lieka vyresnieji. Jie neskuba, stovi tylūs ir susimąstę, nes gal kitąmet nebekūrens Vėlinių laužo, gal bus šiose kapinėse tarp išėjusiųjų ir ateis pasišildyti nematomi... Margionių kapinaitėse laužas pleška aštuonias dienas. Malkos jam parūpinamos iš anksto. Dažniausiai jos būna supjaunamos iš kapinėse augančių senų medžių.

Įdienojus Margionių kaimo žmonės tylomis, po vieną ateina ir sustoja vienoje vietoje prie didelės, senos, drevėtos pušies, užkuria laužą, kuriame sudeginami ir seni, sutrešę kryžiai. Visi susirinkusieji žiūri į laužo liepsnas tylūs ir susikaupę. Tas laužas tarsi sujungia ir sušildo gyvuosius, ir jau išėjusius... Tuomet Danutė Kvaraciejienė ir Agota Jeremičienė pradeda maldą, paskui jas – ir kiti...

Iš kur Margionyse atsirado ši graži tradicija – maldomis ir laužais pagerbti išėjusius? Pasak vyresniųjų margioniškių, aštuonis vakarus, visą Vėlinių oktavą, prie senos drevės, kurioje kadaise ir bitelės gyveno, meldėsi ir laužą kūreno jų proseneliai, seneliai ir tėvai. Taip iki šiol Vėlinių laužo šviesoje meldžiasi ir jie bei jų vaikai ir anūkai. Susirinkę kapinaitėse margioniškiai ne tik meldžiasi. Po maldų jie atsimena daug su kaimu susijusių istorijų, sugrįžta kiekvienas į savo jaunystę, pagerbia mirusius kaimo žmones, aptaria nūdienos rūpesčius.

Kaimo kapinaitėse pakalbintos moterys sakė, kad visą savaitę prieš Vėlines tvarko kapines, rūpinasi ne tik savo giminės, bet ir kaimynų ar šiaip pažįstamų kapeliais: uždega žvakutę ir ant visų užmiršto laukinėmis žolėmis užžėlusio kapelio, šitaip pagerbdamos mirusįjį, o gal suvokdamos, kad tokia jau tikinčiojo priedermė, gal pagalvodamos ir apie save... „Pakalbame, ar kitąmet irgi visi ateisime, ar kurio jau nebus? Prašome sveikatos sau, savo vaikams ir visiems pažįstamiems...“

Šitos kapinės visiems jiems labai dažnai yra tarsi bažnyčia, kur tikintieji susirenka ir kitų religinių švenčių progomis, kartais ir sekmadieniais, pagiedoti, pasimelsti, prisiminti mirusiuosius...

Su nostalgija margioniškiai mena tuos laikus, kai kaime kiekvienoje troboje buvo po lopšį, kai čia ir mokykla veikė. Dabar Margionyse – tik šešios dešimtys gyventojų. „Senėja kaimas, nyksta... Kai mūsų nebus, kažin, ar kas už mus melsis ir degins Vėlinių laužus? – kalbėjo margioniškės Agutė Jeremičienė, Danutė Kvaraciejienė, Ona Akstinienė. „Kol nors vienas margioniškis žinos, kas kokiame kapelyje palaidota, tol bus gyva kaimo istorija. Medinis kryžius supus, bus sudegintas, o žmonių atmintis išliks. Šita tradicija Margionyse gyvuoja iki šiol iš mūsų, gyvųjų, pagarbos mirusiesiems, pagaliau ir pagarbos patiems sau. Čia ramybėje apmąstome savo gyvenimą, prisimename savo artimus. Ir ne tik savo – visus pažįstamus ir čia atgulusius žmones“, – sako Margionių kaimo senoliai.

Varėnos rajonas
Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija