2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Popiežius Pranciškus: vyskupui skirta tarnauti, o ne dominuoti

Mindaugas BUIKA

Šventasis Tėvas konsekravo
naujus arkivyskupus

Pirmojo konsekravimo aplinkybės

Nors popiežiaus Pranciškaus pontifikatas tęsiasi jau beveik aštuonis mėnesius, tačiau vis dar pasitaiko specifinių apeigų, kurioms jis vadovauja pirmą kartą, kurios sulaukia plataus katalikiškos visuomenės dėmesio, nes visus domina jo pateikiamo mokymo bruožai. Kaip tik tokia naujovė buvo ir spalio 24 dieną – Šventasis Tėvas vadovavo pirmajam konsekravimui dviejų jo paskirtų vyskupų, kuriems pagal užimamas pareigas tuo pat metu buvo suteiktas ir arkivyskupo titulas. Tose liturginėse apeigose vyskupystės sakramentinius šventimus iš popiežiaus Pranciškaus rankų priėmė naujas Šventojo Sosto diplomatus rengiančios Popiežiškosios Bažnytinės akademijos prezidentas 55 metų italas arkivyskupas Giampieras Gloderas ir apaštališkuoju nuncijumi į Ganą siunčiamas 58 metų prancūzas arkivyskupas Jeanas-Marie Speichas. Šios konsekracijos šv. Mišių homilijoje Šventojo Tėvo išsakytos mintys apie ganytojiškos tarnystės principus aktualios ir plačiai komentuotos, kadangi dieną prieš tai, spalio 23-iąją, Vatikane buvo paskelbtas sprendimas dėl 52 metų Limburgo (Vokietija) vyskupo Erenzo-Peterio Tebartzo van Elso suspendavimo, kol sudaryta komisija ištirs iškilusius kaltinimus dėl perdėto išlaidavimo jo rezidencijos statybos projektuose ir neva prabangaus gyvenimo būdo bei dalinio diecezinės dvasininkijos ir tikinčiųjų bendruomenės pasitikėjimo praradimo.


Gyvenimo virsmas

Kun. Vytenis Vaškelis

Šio sekmadienio Evangelija byloja apie anapusybę, kuri yra visų mūsų neišvengiamybė. Pasak Viešpaties Jėzaus, kas bus vertas įsitraukti į kiekvieną garbingiausios amžinybės esybę kilniausios malonės būdu pašvenčiantį procesą, niekada nebeišgyvens  skausmingiausių išbandymų akimirkų ir nebegalvos apie tai, kas susiję su žemiškųjų vertybių laikinumu, nes bus pagautas stulbinančios transcendentinių dalykų traukos jėgos (žr. Lk 20, 35–36).


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija