2013 m. lapkričio 8 d.    
Nr. 40
(2064)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Tvarka ir didingumas

Jotvingių kryžiaus riterių ordino
riteriai prie Šv. Viktoro sarkofago
Ksanteno katedroje (Vokietija)
minint jos 750-ąsias metines

Jotvingių kryžiaus riterių ordino (JKRO) penkių riterių delegacija dalyvavo iškilmėse, skirtose Ksanteno (Xanten) Šv.Viktoro katedros pastatymo 750 metinėms paminėti. Ksanteno katedra pastatyta ant 310 metais nužudyto Romos legiono vado Viktoro kapo. Viktoras buvo garsus Romos riteris, su savo kariais priėmęs krikščionybę ir už tai Romos imperatoriaus įsakymu nužudytas. Krikščionybę legalizavus buvo paskelbtas šventuoju. Šv. Viktoras yra Jotvingių kryžiaus riterių ordino ir kitų riteriškų ordinų globėjas.

Spalio 13 dieną iškilmės vyko ypatingai, nes buvo švenčiamos dabartinės Ksenteno katedros pastatymo jubiliejinės metinės. Iškilmėse dalyvavo Kiolno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris, Utrechto arkivyskupas kardinolas Vilemas Eijkas, Miunsterio vyskupas grafas Feliksas von Gennas ir daugybė kitų Vokietijos aukšto rango dvasininkų. Iškilmių metų šventovėje dalyvavo daug riteriškų ordinų, ypatingai didingumu išsiskyrė Maltos ordino, Jėzaus kapo, Šv. Sebastjono ordino nariai. Riterių kapitulos salėje kiekvienam pagal rangus ir titulus skirtos atitinkamos vietos: ložėse – kilmingi dvasininkai ir riteriai, salėje – kiti garbingi asmenys ir palyda. Kaip ypatingos pagarbos ženklas parodytas pirmą kartą dalyvaujantiems Lietuvos riteriams – JKRO didysis magistras Artūras Rukas Daujotis grafas von Derneck buvo pasodintas Riterių kapitulos vadų ložėje. Vėliavnešiai surikiuoti katedros presbiterinėje dalyje. JKRO vėliavą patikėta nešti prof. Anatolijui Neverauskui. Pagal programą numatytos riterių eitynės dėl stipraus lietaus neįvyko.

Iškilmės vyko didingai: giedojo Diuisburgo filharmonijos choras, grojo dūdų orkestrai ir vargonai. Po iškilmių kardinolas J. Meisneris trumpai pabendravo su riteriškų ordinų atstovais. Po trumpo pokalbio su Artūru Ruku Daujočiu ištarė žodį „super“, po to su JKRO atstovais nusifotografavo. Pirmą kartą dalyvaujantiems Lietuvos riteriams parodytas didelis kitų ordinų atstovų ir žiniasklaidos susidomėjimas.

Vittene JKRO nariai susitiko su Tamplierių ordino atstovu kunigu Reinhardu Edeleriu bei seselėmis karmelitėmis.

P. h. dr. Artūras Rukas Daujotis

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija