2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Teismų maratonas Garliavos budėtojams

Toliau tęsiasi administracinių bylų, policijos iškeltų per Garliavos šturmą nuo „pareigūnų“ smurtinių veiksmų nukentėjusiems piliečiams neva „už teisėtų policijos reikalavimų nevykdymą“, teismai prieš Garliavos budėtojus. Kauno apylinkės teisme (Kęstučio g. 29) lapkričio 4 d., pirmadienį, teisėjas Aurelijus Rauckis „nagrinėjo“ dvi bylas – Juozo Vaišnoro ir Violetos Milevičienės. Po jų turėta nagrinėti Dainiaus Stonio byla dėl „užimtumo“ perkelta į lapkričio 11 dieną. Teisiamųjų atstovė Kristina Apanavičiūtė kėlė klausimus teisme „liudijusiam“ Policijos departamento viršininko pavaduotojui Renatui Požėlai, ar kaukėmis veidus slėpę „policijos pareigūnai“, dalyvavę kaip baudėjai prieš budėjusius žmones, nebuvo pakviesti iš Ukrainos ar Lenkijos pagal galiojančias sutartis, nes jie kaukėmis slėpė ne tik veidus, bet ir nieko nekalbėjo, matyt, bijodami parodyti, kad lietuviškai kalbėti negali. „Liudytojas“ stengėsi paneigti tokias prielaidas, net nepateikdamas kokių nors argumentų, o teisėjas A. Rauckis elgėsi pagal įprastą scenarijų: stengėsi nutildyti atstovę, grasindamas išvis baigti „liudytojo“ apklausą, bet kuriuo pretekstu neleisdavo jai kalbėti ir uždavinėti klausimus. Teisiamųjų atstovė išreiškė spėjimą, kad teismo nutartis yra jau iš anksto aiški: du trys lapai standartinės nutarties ir 300–400 litų bauda už „pareigūnų reikalavimų nevykdymą“.

Jau yra „išnagrinėta“ dešimt bylų, susijusių su 2012 m. gegužės 17 d. „policijos“ šturmu Garliavoje. Juozas Valiušaitis teisėjos Violetos Miceikienės buvo pripažintas padaręs administracinės teisės pažeidimą ir nubaustas 350 litų bauda, Dalija Bulotienė, Daiva Purga (teisėjas A. Rauckis), Vaclovas Stončius (teisėja Larisa Tamulionienė) buvo pripažinti padarę administracinės teisės pažeidimą ir nubausti baudomis po 400 litų. Raimundas Čiegis teisėjo A. Rauckio buvo pripažintas padaręs administracinės teisės pažeidimą ir nubaustas 400 litų bauda. Šią savaitę, lapkričio 11 d., pirmadienį, teisėjas A. Rauckis paskelbė nuosprendį dviems „nusikaltėliams“: J. Vaišnorui paskirta 350 litų bauda, o V. Milevičienei – 300 litų bauda (tą dieną šis teisėjas toliau „nagrinėjo“ Gracijaus Lapinsko bylą). Anksčiau buvo išteisintas Artūras Zadarožnyj – Kauno apylinkės teismo teisėjas Bronius Varsackis, išnagrinėjęs jo bylą, priėmė nutarimą nutraukti bylą „nesant administracinio teisės pažeidimo įvykio ir sudėties“. Evelina Paltanavičiūtė-Matjošaitienė, įrodžiusi, kad ji negalėjo įvykdyti policijos reikalavimų, nes jie jai nebuvo net išsakyti, Kauno apylinkės teismo teisėjo A. Rauckio buvo išteisinta, byla nutraukta, tačiau policija šį sprendimą apskundė (lapkričio 14 d., ketvirtadienį, teisėja Violeta Miceikienė turėjo spręsti jos bylą pakartotinai). Antanas Tamulis, 83 metų vyriškis, kurio laikyta Kristaus vėliava buvo šturmuotojų išniekinta, pripažintas kaltu padaręs pažeidimą, tačiau pritaikius visas įstatymo galimybes, lengvinančias aplinkybes jam paskirta lengvesnė, nei įstatymas numato, nuobauda – įspėjimas. Jonas Jasinskas pripažino padaręs pažeidimą ir jam paskirta 300 Lt bauda. Lapkričio 18-ąją, pirmadienį, bus skelbiamos nutartys Dainiui Stoniui ir Gracijui Lapinskui.

Piliečiams nuo valdžios savivalės ginti įsteigtas Gegužės 17-osios labdaros ir paramos fondas, renkantis lėšas 2012 m. gegužės 17 d. Garliavos įvykiuose nukentėjusių ir teisėsaugos persekiojamų asmenų teisinei kovai remti – samdyti jiems teisininkus, advokatus.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija