2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Romoje paminėtos kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės 25-metis

Lapkričio 3 dieną Romoje paminėtas kardinolo Audrio Juozo Bačkio vyskupystės sidabrinis jubiliejus. „Villa Lituania“ koplyčioje kardinolas aukojo šv. Mišias. Homilijoje jis kalbėjo apie Dievo gailestingumą, žmogaus atsivėrimą Dievo gailestingumui, kvietė juo dalintis ir jį skleisti, kad pasaulis aplink mus taptų gailestingesnis. Po šv. Mišių buvo rodoma dokumentinė ištrauka iš Vatikano Šv. Petro bazilikos 1988 metų spalio 4 d. iškilmingų šv. Mišių, kuriose monsinjoras Audrys Juozas Bačkis popiežiaus Jono Pauliaus II buvo konsekruotas vyskupu, paskirtas eiti nuncijaus pareigas Olandijoje. Tądien sakytoje homilijoje Popiežius prisiminė ir lietuvių tautą, iš kurios kilęs naujasis, ką tik pašventintas vyskupas, pabrėžė, kad stiprybės ji semiasi iš kryžiaus paslapties. Kardinolą vyskupystės sukakties proga pasveikino Lietuvos ambasadorė prie Šventojo Sosto dr. Irena Vaišvilaitė, Lietuvos ambasadorius Italijos respublikoje dr. Petras Zapolskas, Šv. Kazimiero kolegijos rektorius Audrius Arštikaitis, „Villa Lituania“ svečių namų administratorius mons. Petras Šiurys, lietuvių bendruomenės Romoje atstovai.

Vatikano radijas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija