2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuomenei

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino (Ordo Fratrum Minorum Conventualium)  Lietuvos šv. Kazimiero delegatūros pranešimas

Pastaruoju metu per įvairias žiniasklaidos priemones, ypač LNK laidoje „Vakaro žinios“, šiurkščiai ir neobjektyviai užsipuolant konventualus (pranciškonus) buvo teikiama klaidinanti informacija apie Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Vilniaus vienuolyno veiklą, neva „lenkų vienuoliai“ kelia pavojų, dėl jų vilniečiai patirsią kultūrinių nuostolių, raginama neleisti pranciškonams grįžti į savo namus (teisiškai priklausančius pastatus).


Dėl Pranciškonų vienuolyno ansamblio pastatų grąžinimo religinei bendruomenei ir teisingumo įvykdymo

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką

Pranciškonų vienuolyno pastatai, esantys
Trakų g. 9/Pranciškonų g. 1, Vilniuje

Mes, žemiau pasirašę Romos Katalikų Bažnyčios Lietuvoje nariai, siekiame atkreipti Jūsų dėmesį į įsisenėjusią problemą, susijusią su nuosavybės teisės atkūrimu į Pranciškonų vienuolyno pastatus, esančius Trakų g. 9/Pranciškonų g. 1, Vilniuje (toliau – Pastatai) ir šių Pastatų grąžinimu jų istoriniam valdytojui bei savininkui – mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui (toliau – Vienuolynas).


Sielų upė

Žvakutės ant savanorių kapų

Dar dvi savaites prieš Vėlines Baisogalos gimnazijos jaunieji karitiečiai kvietė moksleivius įsijungti į akciją „Sielų upė“, skirtą pagerbti išėjusius amžinybėn, atnešti žvakelę į tikybos kabinetą. Buvo surinktos 68 žvakelės.

Visų Šventųjų dieną karitiečiai su jaunaisiais šauliais 20 žvakelių, papuoštų tautinėmis juostelėmis, uždegė ant savanorių ir partizanų kapų, išreikšdami pagarbą žuvusiesiems už Tėvynės laisvę.


Susikaupimo valandėlė prieš Vėlines

Piliuonos vidurinės mokyklos pradinukų
atvira integruota tikybos, lietuvių
ir muzikos pamoka-susikaupimo valandėlė
Autorės nuotrauka

Visų Šventųjų diena (lapkričio 1-oji) – iškilmės, per kurias garbiname ir džiaugiamės visais, pasiekusiais Dangų ir gavusiais tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli (1 Kor. 2,9).

Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo diena (lapkričio 2-oji). Per Vėlinės kapinėse sušvinta žvakių liepsnelės. Senoliai tikėjo, kad ugnis simbolizuoja gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius, jų amžiną ryšį ir pritraukia vėles. Degančios žvakelės – siekis santarvės su tais, kurie jau iškeliavo į amžinybę. Skrenda paukščiai, krinta pageltę lapai, šiurena rudens vėjyje šalnos pakąsta, pavytusi žolė. Vis ilgėjančios naktys dar labiau paryškina rudenišką liūdesio nuotaiką. Visa gamta išgyvena ypatingą laikotarpį – perėjimą iš gyvybingos ir žalios vasaros į baltą žiemos sapnų rimtį. Rudeniniame gamtos virsme per Vėlinės dega žvakutės.


Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija