2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dėl klaidinančios informacijos apie Pranciškonų vienuolyną pateikimo visuomenei

Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino (Ordo Fratrum Minorum Conventualium)  Lietuvos šv. Kazimiero delegatūros pranešimas

Pastaruoju metu per įvairias žiniasklaidos priemones, ypač LNK laidoje „Vakaro žinios“, šiurkščiai ir neobjektyviai užsipuolant konventualus (pranciškonus) buvo teikiama klaidinanti informacija apie Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino Vilniaus vienuolyno veiklą, neva „lenkų vienuoliai“ kelia pavojų, dėl jų vilniečiai patirsią kultūrinių nuostolių, raginama neleisti pranciškonams grįžti į savo namus (teisiškai priklausančius pastatus).

Konventualai (pranciškonai) pabrėžia, kad Ordinas veikia nuo 1209 metų (Lietuvoje – nuo XIII avžiaus). Nuo XIV amžiaus įsikūręs Vilniuje, netoli tuometinio Trakų kelio, savo misiją vykdo ilgus amžius, nepaisydamas nei karų, nei gaisrų, nei visų okupacijų. Patarnaudami maru sergantiems Vilniaus gyventojams, 1710 metais beveik visi Vilniaus pranciškonai užsikrėtė ir išmirė. Dar didesnės nelaimės juos užklupo carinės Rusijos valdžios metais, po 1863 metų sukilimo vienuolynas buvo apskritai uždarytas. Pranciškonai į Vilnių grįžo prieškariu, bet savo vienuolyną atgavo tik 1938 metais. Netrukus (1941 metais) sovietų okupantai vienuolyną nacionalizavo, o bažnyčią uždarė1949 metais. Bažnyčia pranciškonams (konventualams) buvo grąžinta 1998 metais, bet vienuolynas iki šiol jiems neatiduotas. Pasinaudodami valdžių kaitos sumaištimi pastatus užvaldė asmenys, įsteigę uždarąją akcinę bendrovę „Pranciškonų rūmai“. Po beveik 10 metų trukusio proceso šių metų pradžioje Lietuvos Aukščiausiasis teismas priėmė galutinį ir neskundžiamą sprendimą, kad vienuolyno pastatai buvo privatizuoti neteisėtai ir turi būti perduodami valstybei. Remiantis Bažnyčios Restitucijos aktu, vienuolynas turėtų grįžti jo teisėtiems šeimininkams – pranciškonams konventualams.

Pranciškonai (konventualai) prisidėjo prie švietimo ir kultūros skleidimo, lietuvybės stiprinimo. XVI–XVII amžiuje prie visų pranciškonų (konventualų) parapijų veikė pradžios mokyklos, XVII–XVIII amžiuje antrojo laipsnio kolegijoje buvo vykdomos filosofijos ir teologijos studijos, kurių metu pranciškonų (konventualų) profesoriai savo žinias, įgytas Europos universitetuose, perteikdavo vilniečiams. Vilniaus pranciškonų vienuolyne buvo užrašytas pirmasis lietuviškų poterių tekstas. 1516 metais broliai parašė laišką Popiežiui, kad Lietuvos karalaitis Kazimieras būtų paskelbtas šventuoju. Vienuolyno ordino kunigai, pamokslavo lietuvių kalba.

Pranciškonų konventualų vienuolyno patalpose buvo įkurta pirmoji lietuviška mokykla. Ten gyveno daug žymių žmonių, tarp jų ir Jonas Basanavičius bei Juzefas Montvilas. Šiuo metu pranciškonų (konventualų) vienuolynai veikia Vilniuje, Klaipėdoje ir Medininkuose.

Nuo 1998 metais įvykusio bažnyčios atgimimo iki dabar pranciškonai (konventualai) organizuoja labai daug parodų ir koncertų. 2003 metais Vilniuje pranciškonai (konventualai) įkūrė VšĮ „Pranciškonų kultūros centras“. Brolių iniciatyva Vilniuje buvo išleistos 2 naujos mokslinių knygų serijos: I – „Studia Franciscana Lithuanica“; II – „Dvasinė kova“. Broliai bendradarbiauja su Vilniaus dailės akademija, bažnyčioje organizuojamos parodas, bendradarbiaujama su Lietuvos nacionaline filharmonija, „Piano.lt“ ir „Banchetto musicale“ projektais. Glaudus bendradarbiavimas vyksta su Lietuvių katalikų mokslo akademija, UNESCO klubu, asmenybės ugdymo institutu „Rafaelis“. Paminėta konventualų (pranciškonų) istorija ir veikla parodo akivaizdų indelį į Lietuvos kultūrą ir švietimą.

Sąmoningai klaidinanti informacija sumenkina ne tik Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordiną, bet ir iškreipia Lietuvos istorijos faktus ir laimėjimus.

Pranciškonų vienuolyno patalpos – unikali erdvė su išsaugotomis architektūros detalėmis, būdingomis pereinamajam laikotarpiui iš baroko į ankstyvąjį klasicizmą, su vidiniu kiemu, kuriame gali tilpti iki 1000 klausytojų. Tai – vienintelis tokio tipo kiemas Vilniuje.

Pranciškonai (konventualai) turi viziją ir pasirengę tęsti istoriškai susiklosčiusias tradicijas, išsaugoti vienuolyno ansamblį ir vykdyti intensyvią pasaulietinę veiklą kultūros, švietimo ir evangelizacijos srityse.

Br. Marek Adam Dettlaff OFM Conv,
Mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino atstovas Lietuvoje

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija