2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Dėl Pranciškonų vienuolyno ansamblio pastatų grąžinimo religinei bendruomenei ir teisingumo įvykdymo

Kreipimasis į Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką

Pranciškonų vienuolyno pastatai, esantys
Trakų g. 9/Pranciškonų g. 1, Vilniuje

Mes, žemiau pasirašę Romos Katalikų Bažnyčios Lietuvoje nariai, siekiame atkreipti Jūsų dėmesį į įsisenėjusią problemą, susijusią su nuosavybės teisės atkūrimu į Pranciškonų vienuolyno pastatus, esančius Trakų g. 9/Pranciškonų g. 1, Vilniuje (toliau – Pastatai) ir šių Pastatų grąžinimu jų istoriniam valdytojui bei savininkui – mažesniųjų brolių konventualų (pranciškonų) ordino vienuolynui (toliau – Vienuolynas).

Kaip Jums yra žinoma, Pastatų, pastatytų dar XV amžiuje, kompleksas, visada priklausė Vienuolynui, tačiau sovietinio režimo buvo nacionalizuotas, o Lietuvai atkūrus Nepriklausomybę – privatizuotas. Tik po ypač ilgo bylinėjimosi proceso, kai Vienuolynas pareiškė ieškinį teisme, o Valstybė, atstovaujama Vyriausybės, tapo bendraieškove, 2013 m. vasario 8 d. Lietuvos Aukščiausiasis teismas galutine ir neskundžiama nutartimi išsprendė Pastatų nuosavybės klausimą, nuspręsdamas, jog Pastatai priklauso valstybei, kuri privalo svarstyti Pastatų grąžinimo vienuolynui klausimą. Pabrėžtina, kad faktiškai Pastatų grąžinimo Vienuolynui klausimas tęsiasi jau nuo 1992 m. gruodžio 3 d., kai Vyriausybė potvarkiu pripažino, jog Pastatai turi priklausyti Vienuolynui.

Visų instancijų Lietuvos teismų sprendimų, palankių Vienuolynui, ir pačios Vyriausybės ankstesnių veiksmų nepakako, kad Lietuvos Respublika imtųsi veiksmų Pastatams grąžinti. Iki pat šiol sprendimo priėmimas šiuo klausimu yra įvairiais būdais vilkinimas, nors Vienuolynas ir tikintieji ne kartą kreipėsi į Ūkio ministeriją, įgyvendinančią Pastatų savininko teises, ir į Jus, kaip Vyriausybės vadovą. Mums, tikintiesiems, toks proceso vilkinimas yra nesuvokiamas.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad mus ypač papiktino ir pastaruoju metu įvairiose žiniasklaidos priemonėse pasirodę Vienuolyną šmeižiantys, tendencingi straipsniai, kuriuose Vienuolynas įvardijamas kaip „6 lenkų vienuoliai, taip ir neišmokę lietuviškai“, taip pat teiginiai, kad Vienuolynas nėra „gyvybingas ir perspektyvus“ (2013 m. spalio 26 d. „Lietuvos ryto“ publikacija). Žiniasklaidoje pasirodžiusi informacija, kad Pastatai turėtų atitekti ne Vienuolynui, o Vilniaus universitetui, kadangi, neva, Vienuolyno nuosavybės teisę grindžiantys dokumentai yra abejotini, o Vienuolynas – ne Lietuvos pranciškonai (2013 m. spalio 18 d. lrytas.lt publikacija), mus labai nustebino, kadangi, mūsų žiniomis, Vilniaus universitetas neturi jokio, net ir abejotino teisinio pagrindo į Pastatus, skirtingai negu Vienuolynas, kuriam tokią teisę pripažino ir nepriklausomos Lietuvos valstybės teismai, ir Vyriausybė 1992 m. gruodžio 3 d. potvarkiu.

Atsižvelgdami į tai, mes visos religinės bendruomenės vardu prašome Jus, kaip Lietuvos Respublikos Vyriausybės vadovą, prisiekusį gerbti ir vykdyti Konstituciją bei įstatymus, imtis visų priemonių kuo greičiau išspręsti Pastatų grąžinimo Vienuolynui klausimą. Primename, kad nuosavybės teisių į Pastatus atkūrimo procesas vyksta jau daugiau nei 20 metų, todėl institucijų bandymas dar labiau vilkinti šį procesą yra ne tik neteisingas, bet ir neteisėtas.

Tikimės, kad šis kreipimasis paskatins valstybę po daugiau negu 20 metų trukusio delsimo bei ilgų teisminių procesų galutinai išspręsti Pastatų grąžinimo Vienuolynui klausimus.

Kreipimąsi pasirašiusių asmenų sąrašas pridedamas – 6804 parašai, 213 lapų.

Kreipimasis ir jį pasirašiusių asmenų sąrašas 2013 m. lapkričio 7 d. nuneštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija