2013 m. lapkričio 15 d.    
Nr. 41
(2065)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai
2008 metai
2009 metai
2010 metai
2011 metai
2012 metai
2013 metai

Sielų upė

Žvakutės ant savanorių kapų

Dar dvi savaites prieš Vėlines Baisogalos gimnazijos jaunieji karitiečiai kvietė moksleivius įsijungti į akciją „Sielų upė“, skirtą pagerbti išėjusius amžinybėn, atnešti žvakelę į tikybos kabinetą. Buvo surinktos 68 žvakelės.

Visų Šventųjų dieną karitiečiai su jaunaisiais šauliais 20 žvakelių, papuoštų tautinėmis juostelėmis, uždegė ant savanorių ir partizanų kapų, išreikšdami pagarbą žuvusiesiems už Tėvynės laisvę.

Akcija pratęsta prie Baisogalos Šveč. Trejybės bažnyčios. Iš žvakelių sudėliotas kryžius, simbolizuojantis šviečiančią mirusiųjų viltį – Kristų. Į akciją įsijungė ir miestelio geros valios žmonės, uždegdami savo atneštas žvakeles. Dvi paras šventoriuje plazdėjo šviečiančio kryžiaus liepsnelės už negimusius kūdikėlius, vienišuosius, pamirštuosius lietuvius; dovanojome jiems maldas.

Tikimės, jog ši akcija taps ne tik gimnazijos, bet ir visos parapijos šviesia tradicija, pasipriešinančia Helovino kultūrai.

Raminta Juzukonytė

Baisogala, Radviliškio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija